į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-06-28 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje – Pirmosios Komunijos šventė

Birželio 28 dieną į Šv. Mišias rinkosi vaikai, kurie tą dieną priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją.

Lyg baltų žiedų pliūpsnis pro paradines bažnyčios duris vedini klebono Artūro Stanevičiaus pasipylė vaikai su žvakėmis rankose. Šalia jų tėvai, kiti šeimos nariai, giminės, Krikšto tėvai, draugai.

Pirmąją Šventąją Komuniją priėmė  46 vaikai. Nors šie metai ypatingi, teko nutraukti katechezės pamokas bažnyčioje ir daugiau padirbėti namuose pasitelkiant tėvelių pagalbą bei  nuotoliniu būdu bendraujant su katechete.

Vaikai tarsi nujausdami labai stropiai jau nuo rugsėjo mėnesio mokėsi maldas, lankė katechezės pamokėles. Rodėsi dar tiek daug turime laiko ir neverta skubėti, bet įvyko kitaip, karantinas pakeitė mūsų planus. Šiandieną vėl visi laimingi, kad ši nuostabi šventė įvyko.

Iškilmingas Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, skaitinius skaitė vaikų tėvai, visuotinę maldą skaitė katechetė. Prie altoriaus palaiminimui atnešami Pirmosios Komunijos pažymėjimai.

Jautri akimirka, kada vaikų rankose bažnyčioje žiburiuoja Krikšto žvakės, kada tėvai laimina vaikus, o  vaikai atsiklaupia prieš tėvus atsiprašo ir pabučiuoja laiminančias tėvų rankas.

Klebonas Artūras Stanevičius sveikina vaikus, išdalina jiems Pirmosios Komunijos pažymėjimus, dėkoja katechetei ir tėvams už įdėtas pastangas. Bažnyčios choras vadovaujamas Aušros Giedrienės gieda giesmę.

Pasveikinti vaikų ir pasidžiaugti šią nuostabia labiausiai vaiko, o ir šeimos bei parapijos švente ateina giminės ir Krikšto tėvai. Be galo gražu, kada svarbiausiais gyvenimo momentais tėvai yra šalia savo vaikų.

Vaikams tos Kristaus priėmimo širdin akimirkos be galo brangios. Dvigubai brangesnės tampa, kada jomis džiaugiasi ir jų tėvai. Džiaugsminga Pirmosios Komunijos šventė visam gyvenimui išliks vaikuose.

 

Parapijos katechetė Genė Sereikienė

Nuotraukos Renatos Simanauskienes, Genės Sereikienės, Rasitos Grabauskienes ir Ingos Župerkienės