į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-07-06 Šv. Mišios švenčiant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną

Liepos 6 dieną prie kiekvienų namų plevėsavo Lietuvos valstybės vėliavos. Bendruomenės ruošėsi paminėti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną.

Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos tikinčiųjų bendruomenė šią šventę pradėjo švęsti dalyvavimu Šv. Mišiose. Povilo Lukšio Šaulių kuopos šauliai iškilmingai prie altoriaus atnešė Povilo Lukšio šaulių kuopos vėliavą.

Klebonas sveikindamas susirinkusius į Šv. Mišias kalbėjo: „Ši diena mums visiems brangi kaip neįkainuojamas vienybės simbolis. Mindaugas suvienijęs gentis ir vainikuotas krikščioniška karūna pasėjo vienybės sėklą išaugusią į valstybę, kurioje gyvename ir mes. Tėvynę mylintys piliečiai supranta, kad tik vienybėje mūsų stiprybė ir laisvė. Mes visi turime būti nedalomas kūnas: valstybės vadovai, politikai, kariai, partizanai, patriotinės organizacijos, plačioji visuomenė – visi Lietuvos piliečiai. Dievo palaima tepripildo mus pagarbos ir meilės vienų kitiems.“

Buvo pasveikinti Šv. Mišiose dalyvavę Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, parapijos svečiai bei parapijiečiai. Keletas jaunųjų parapijiečių pasirinko šią dieną priimti Pirmąją Šventąją Komuniją. „Ypatingai sveikinu jaunuosius parapijiečius šiandien pirmą kartą priimančius Šventąją Komuniją - patį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Jūsų tyros sielos šiendien, kaip brangiausi ir tvirčiausi deimantai spindi mūsų Tėvynės laisvės ir garbės karūnoje, nes nenugalimas yra tyros sielos žmogus ir todėl nenugalima ir laisva yra tokių žmonių Tėvynė, nes pats Dievas, kaip tvirčiausias galiūnas saugo tyrumą, teisumą ir šventumą", - kalbėjo klebonas.

Šv. Mišiose meldėmės: už Lietuvos valstybę, buvusius ir esamus valstybės vadovus, partizanus, karius ir visus savanorius, už Povilo Lukšio šaulių kuopą ypač į ją nuolat įsijungiantį jaunimą, už visus kentėjusius žuvusius ir mirusius partizanus, karius, šaulius ir savanorius už Lietuvos jaunimą ir vaikus. 

Į Šv. Mišias minint Valstybės ir Tautiškos giesmės dieną tikintieji atėjo vilkėdami tautinį rūbą, prisisegę tautinius ženklus.

Po Šv. Mišių bažnyčios choras vadovaujamas vargonininkės Aušros Giedrienės pritariant šauliams laikantiems rankose vėliavas bei visiems bažnyčioje esantiems sugiedojome Lietuvos himną.

Tada daugelis išskubėjo į Didžiosios Rinkos aikštę, kur Kėdainių miesto bendruomenė šalia įspūdingo dydžio Lietuvos vėliavos giedojo Tautinę giesmę.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos ir Vikos Makaveckienės