į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Tarsi palaidas žirgas nušuoliavo vasara. Tai ne šuoliai, o mūsų gyvenimo žingsniai šuoliais. Gal nebemokame taupyti laiko, kad jis taip greitai nusineša ne vien skubėjimą, rūpestį, bet ir gražiausias mūsų akimirkas?

Pievos atidavę žydėjimą keičiasi, pilkėja. Nuo vaisių apsunkusios obelys svarina šakas iki žemės. Tuoj pabirs ant žemės obelų vaikai palikdami savo medį. Bevielis laikas keliaus į rudenį. Ten taip pat mūsų gyvenimas. Galime pasidžiaugti, kad tame pačiame laike turėjome galimybę susikaupti maldai, pamatyti saulės išdaigas, pasidžiaugti vieni kitais.

Žolinė - tikinčiųjų be galo laukiama šventė. Kėdainių Šv. Jurgio parapijos tikintieji jau kelias dienas prieš Žolinės atlaidus pradėjo ruoštis šiai šventei. Moterys rinko žolynus ir puošė jais bažnyčios šventorių. Jaunieji šauliukai su vade Kristina Župerkiene rinko vaistinius augalėlius arbatai, virė kareivišką košę, kiti parapijiečiai ruošė atnašas.

Klebonas Artūras Stanevičius stebėjo tą šurmulį gėrėdamasis parapijiečių darbštumu.

Šventosiose Mišiose, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius Švč. Mergelės Marijos visiems meldėme malonių. Šv. Mišių skaitinius skaitė legionierės Virgilija Bobinienė ir šių eilučių autorė. Giedojo Didysis bažnyčios choras vadovaujamas Aušros Giedrienės. Atnašas prie altoriaus ruošė kelios grupės tikinčiųjų. Caritas moterys atnašavo savo surinktus vaisius ir žolynus. Šauliai surinko ir atnašavo vaistinius žolynus arbatai. Motinos maldoje grupė atnašavo pyragą.

Tą dieną buvo šventinami žolynai, kuriuos parsinešę į namus padėjome garbingoje vietoje. Su gėlių ir įvairių augalėlių puokštelėmis rankose ėjome Eucharistinę procesiją aplink bažnyčią. Marijos legionierės ir Caritas nešė savo vėliavas.

Šv. Mišių pradžioje klebonas pasveikino parapijiečius ir svečius su didžia švente ir padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie pasiruošimo Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmei.

Klebonas dėkojo Povilo Lukšio šaulių kuopos vadei Kristinai Župerkienei už arbatos ir kareiviškos košės paruošimą maldininkams. Dėkodamas šaulių vadei klebonas nepamiršo padėkoti ir jauniesiems šauliukams, kurie nešini dubenėliais su kareiviška koše nepailsdami šventoriuje vaišino visus. Klebonas dėkojo Didžiajam bažnyčios chorui ir vargonininkei Aušrai Giedrienei. Už atnašų ruošimą, dėkojo bažnyčios Caritui ir vadovei Melanijai Pivorienei. Marijos legionierėms ir jų vadovei Genei Sereikienei už šventoriuje esančio Marijos Lurdo papuošimą. Vitutei Gaižauskienei dėkojo už altoriaus papuošimą. Motinų maldoje grupei ir jų vadovei Genovaitei Matusevičienei bei Ritai Janonytei dėkojo už šventoriaus puošimą, ir daugeliui kitų už jų nuoširdžią pagalbą ruošiantis šventei.

Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius visus pakvietė į šventorių, kur muzikavo kapela „Parapija“ – vadovė Aldona Sasnauskienė bei atlikėjo Alberto Ramanausko vadovaujama estrados grupė „Albertas + plius merginos”. Sakralines eiles skirtas Žolinių šventei, Švč. Mergelei Marijai ir nubėgančiai vasarai skaičiau iš jau išleistų savo knygų.

 

Nuotrauka Genės Sereikienės

 

Klausydami muzikos ir eilių gėrėme šventintų žolelių arbatą, valgėme kareivišką košę, skanavome pyragą. Maldininkai gėrėjosi gražiai sutvarkytu bei išpuoštu šventoriumi. Stabtelėdavo ir prie Marijos Lurdo maldai bei atsisėdę ant suolelio apžiūrinėjo rožių vainikais ir žalumynais išpuoštą Lurdą bei prie Lurdo ant šventoriaus pievos iš gėlių išrašytą Marijos vardą. „Niekada dar čia nemačiau taip gražiai ir skoningai išpuoštos Marijos” – kalbėjo parapijietė Vida Šlikienė. „Tegu jus laimina DIEVAS” – rašo Nijolė Pocienė, „Labai gražu“ – rašo Aldona Šliažaitė ir kiti.  Elektroninėje erdvėje susipažinę su nuotraukomis šiauliečiai sakė, kad norėtų pamatyti iš arti ir pasimelsti prie Marijos.

 

Nuotrauka Genės Sereikienės

 

Malonu buvo mums girdėti gerus žodžius, kurios darbavomės puošdamos Marijos Lurdą: Vilijai Racevičienei, Genovaitei Žukauskienei, Jolantai Blankienei, Virgilijai Bobinienei, Antaninai Mugienei ir šių eilučių autorei.

Prie Lurdo ateina žmonės pasimelsti, pasėdėti šventoriaus tyloje. Norėtume, kad kuo ilgiau išliktų tas grožis ir jaukumas.

Kaip ir kaskart per didžiąsias šventes Marijos legiono maldininkė Antanina Mugienė pasistengė uždegti žvakeles ne vien ant šventoriuje esančių kunigų kapelių, bet ir prie Marijos Lurdo.

Marija, paimta į dangų mums paliko gėles. Rožyno karoliukai – maldų Marijai gėlės. Maldomis mums kalba Marijos gėlės.

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos