į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-08-23 Šv. Mišios stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti

Rugpjūčio 23 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti.

Šv. Mišiose dalyvavo Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, Povilo Lukšio kuopos šauliai, tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų giminės, parapijos maldų grupių maldininkai, svečiai ir parapijiečiai. Giedojo Didysis bažnyčios choras.

Tremtiniai ir TS – LKD atstovai atėjo nešini gėlėmis ir žvakelėmis, kurias nešė prie altoriaus pašventinimui.

Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius pakvietė maldininkus sugiedoti Lietuvos himną. Jis sakė, kad lietuviui kovose už laisvę, ją ginant ir saugant stiprybės teikia ir tautos ženklai: himnas, herbas ir vėliava.

Po to visi tikintieji drauge su klebonu ir rajono meru Valentinu Tamuliu vyko prie paminklinio akmens rezistentams Skongolio gatvėje, kur jau laukė Povilo Lukšio šaulių kuopos šauliai bei jaunieji šauliukai ir jų vadė Kristina Župerkienė, dainavo etnografinis ansamblis „Jorija“ vadovaujamas Reginos Lukminienės.

Renginį vedė Asta Leistrumaitė - Bartkuvienė. Prie paminklinio akmens kalbėjo rajono meras Valentinas Tamulis, kuris prisiminė ne vien Lietuvos laisvės netekimo istoriją, Baltijos kelio akimirkas, bet ir skaudžius Baltarusijos įvykius. Maldai visus susirinkusius pakvietė Šv. kankinio Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Šalia Lietuvos Trispalvės, Šaulių vėliavos plevėsavo ir Baltarusijos vėliava.

Astai pakvietus visi susikaupė tylos minutei. Prie paminklinio akmens gėles padėjo meras Valentinas Tamulis, šauliai, tremtiniai, TS – LKD skyriaus atstovai bei pavieniai asmenys. Prieš išsiskirstydami visi drauge sugiedojo Lietuvos himną. Autobusas jau laukė pasiruošusių vykti į Baltijos kelią.

                                                                                                                                                                      

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Vytauto Karlos