į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-09-06 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

Šiais metais Kėdainių miestas švenčia savo 648 gimtadienį. Gražus rajono mero Valentino Tamulio sumanymas, kad Kėdainių miesto penkiose šventovėse būtų aukojamos Šv. Mišios už Kėdainių miestą.

Rugsėjo 6 dieną vyko ekumeninės pamaldos mieste. Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius dalyvavo Kėdainių rajono meras Valentinas Tamulis, rinkosi parapijiečiai, literatai, svečiai.

Švenčiant Kėdainių miesto 648 gimtadienį ateiname į Dievo maldos namus kiekvienas atsinešdamas savo širdyje padėką arba troškimą norėdami čia juos išsakyti. Atveriame širdis Dievui tikėdami jo pagalbos ir malonių ne vien sau.

Visuotinėje maldoje prašėme Dievo saugoti mūsų miestą nuo negandų, epidemijų, stichijų ir globoti jame gyvenančius žmones, kad jie būtų laimingi ir saugūs.

Prašėme Dievo stiprios sveikatos, Kėdainių rajono merui Valentinui Tamuliui, vykdant kasdienę šventą savo pareigą - tarnauti žmogui, ką jis nuoširdžiai, nepailstamai ir atsakingai daro.

Meldėme Dievo globoti miesto vaikus ir jaunimą, nes jie yra mūsų ateities miesto kūrėjai ir puoselėtojai, globoti ir jų ugdytojus, tėvus bei šeimas.

Meldėme Dievo suteikti stiprybės, sąžiningumo, atsidavimo ir atsakingumo visiems įstaigų vadovams bei jų darbuotojams atliekant kasdienius darbus.

Prašėme Dievo leisti, kad Lurdo esančio šv. Jurgio kalnelyje Švenčiausioji Mergelė Marija savo meilingu žvilgsniu apkabindama visą Kėdainių miestą globotų jo žmones, saugotų miesto rimtį, gintų nuo paklydimų.

Meldėme Dievą už anapilin išėjusius šio miesto statytojus, gyventojus, kurių pėdos liko įmintos šio miesto grindiniuose.

Pirmąjį skaitinį mielai sutiko paskaityti rajono meras Valentinas Tamulis.

Po Šv. Mišių visi sugiedojome Lietuvos himną.

Iš bažnyčios Kėdainių krašto literatai ėjo į kitą Nevėžio krantą ir rinkosi prie vytinės „Vėtros“ nešini savo širdies maldomis - eilėraščiais. Literatūrinę muzikinę valandą „Tarp dviejų krantų“ skyrėme miesto gimtadieniui.

Pirmąją dainą pritariant gitarai  sudainavo atlikėja, literatė Laimutė Žilytė. Savo eiles skaitė krašto literatai: Vitolis Laumakys, Zita Vozgirdienė, Ignas Meškauaskas, Neringa Visockė, Ina Vyšniauskė, Elvyra Kisielienė, Angelija Avižiūtė-Bučienė, Dana Morozovienė, Jolanta Blankienė, Laimutė Žilytė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių skyriaus literatės ir jų vadovė Asta Bobinaitė bei šių eilučių autorė. Kanklėmis kankliavo Oksana Morozovaitė.

Esame tvirti turėdami dvasinį literatų vadovą kleboną Artūrą Stanevičių. Esame tvirti žmonėmis, kurie nesiblaško, o susitelkia. Nuo M. Daukšos viešojoje bibliotekoje „Liepa“ literatų susibūrimo praėjo 22 metai. Šešti metai mus globoja klebonas Artūras Stanevičius.

Kodėl „Tarp dviejų krantų?“. Upė turi tik du krantus. Kada mes skaitome eiles ant Šv. Jurgio kalnelio jos nuskrieja į miesto senamiestį, nugula ant grindinių, o gal pataiko ir į žmogaus širdį. Kada senamiesčio arkose skamba muzika, važiuoja, eina, dainuoja viskas atsikartoja ir Šv. Jurgio kalnelyje. Dviejų krantų sąsajos, jos amžinos.

Laikraštį „Ten, kur poezija virsta maldą“ pradėjome leisti nuo 2019 m. liepos 21 dienos. Dovanojame jį svečiams, kartais renginio dalyviams.

Esame laimingi, kad galėjome pasveikinti miestą ir jam, jo gyventojams ir sau palinkėti atšvęsti kuo daugiau gimtadienių.

Ne kasdieną galime pasėdėti prie upės klausydami kanklių ir gitaros muzikos, kuri bangavo drauge su upės tėkme ir pajausti, kaip jungiasi maldai už Kėdainių miestą penkios miesto šventovės.

 

Nuotraukos Vytauto Karlos ir Angelijos Avižiūtės-Bučienės