į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2020-09-08 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija Šiluvoje

Rugsėjo 8 dieną Kėdainių kankinio Šv. Jurgio bažnyčios tikintieji drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi vykome į Šiluvą, kur dalyvavome Didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose.

Mus pasitiko Švč. Mergelės Marijos garbei gerų rankų nuostabiai išpuošta Šventovė. Piligrimų sielovadoje talkino Kėdainių dekanatas.

Dalyvavome 10 ir 12 val. Šv. Mišiose. 10 val. Šv. Mišios vyko Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje. Klebonas Artūras Stanevičius su kitais dvasininkais koncelebravo Šv. Mišias, klausė išpažinčių, dalijo Komuniją, bažnyčios didysis choras vadovaujamas Aušros Giedrienės giedojo Šv. Mišiose. Skaitinius skaitė Marijos legiono maldininkės Virgilija Bobinienė ir šių eilučių autorė. Visuotinę maldą skaitė Genovaitė Žukauskienė. Atnašas nešė šauliai Antanina ir Kęstutis Mugos.

Meldėmės, kad taika, teisingumas ir kūrinijos apsauga rūpėtų kiekvienam krikščioniui.

12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės Šv. Mišios vyko aikštėje. Meldėmės už krašto apsaugos struktūras ir institucijas, kad savo darbu prisidėtų prie taikos ir tarptautinio stabilumo kūrimo. Šv. Mišiose dalyvavo visų Lietuvos kariuomenės padalinių atstovai.

Kiekvienas turėjome savo širdyse atvežę Švč. Mergelei Marijai prašymus, maldavimus ir padėkas. Dėkojome ir už tai, kad turėjome galimybę atvykti į Didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus gerų žmonių dėka. Šiuo atveju visi piligrimai: Povilo Lukšio kuopos šauliai, Marijos legionierės, Bažnyčios choras, Caritas, Motinos maldoje grupė ir kiti maldininkai esame dėkingi Kėdainių rajono merui Valentinui Tamuliui už rūpestį piligrimais ir duotą autobusą kelionei į Šiluvą.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos