Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-10-11 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas

Praėjo visi metai, kai Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė labai brangią visai Kėdainių bendruomenei dovaną,- palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikviją. Vyskupas džiaugėsi ir dėkojo klebonui už nuveiktus didžiulius darbus, kad Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia turėtų šią relikviją.

Ištisus metus parapijos klebonas kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį maldai išstatydavo relikviją ir suteikdavo palaiminimą susirinkusiems tikintiesiems.

Praėjus metams, parapijos Pastoracinės tarybos sprendimu, palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos pagerbimas perkeliamas į kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį. Pagerbimui relikvija bus išstatoma 9 valandą ryte, o palaiminimas bus suteikiams po 12 val. Šventųjų Mišių.

Šį sekmadienį, trečiąjį kartą į Alfa kursą susirinkusiems sutvirtinamiesiems, apie relikvijos prasmę ir šventųjų teikiamą pagalbą, kalbėjo parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė. Ji aiškino ir kvietė jaunimą, Motinos maldoje judėjimo mamas, katechezės vaikučių Alfa kurso tėvelius, drąsiai eiti maldai prie altorėlio su išstatyta relikvija...

Po 12 valandos Šventųjų Mišių, chorui giedant palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio litaniją, I-ojo laipsnio relivija buvo atnešta prie Didžiojo altoriaus ir suteiktas palaiminimas.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos