Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-10-25 Sekmadienis su kun. Mykolu Ferencu OFMCap

Paskutinįjį Misijų ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, parapijos klebono pakviestas, lankėsi ir Šventąsias Mišias aukojo kun. Mykolas Ferencas OFM Cap iš Paulių vienuolyno. Tai pirmasis kartas jo apsilankymo ne tik mūsų bažnyčioje, bet ir Kėdainių mieste.

Homilijos metu kun. Paulius OFM Cap kalbėjo ir liudijo apie Didžiausiąjį įsakymą.

Kiekvienam iš mūsų gera girdėti iš sutuoktinio, vaiko, brolio ar bet kurio žmogaus pasakytus žodžius apie tai, kad esame svarbūs ir mylimi to asmens. Tokiais ir pasijaučiam…

Šios dienos Evangelija pagal Matą 22-jame skyriuje sako: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. 38 Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. 39 Antrasis – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. 40 “ Norėdami mylėti, turime patirti patys susitikimą su Dievu. Dievas taip pamilo pasaulį, kad mes nepražūtume, bet turėtume Amžinąjį gyvenimą. Kad pasaulis būtų išgelbėtas. Ne kartą Šventąjame Rašte Dievas sako, kad mus myli. Na, o mes padarę nuodėmę, dažnai patys labai jaučiamės prastai ir mums atrodo, kad Dievas tarsi turėtų už tai mūsų nemylėti…. Bet žmoguje nėra tiek purvo, kad Dievas jame negalėtų pamatyti aukso,- kalbėjo kun. Mykolas OFM Cap. Jis taip pat liudijo apie jo gyvenime sutiktų žmonių atsivertimus ir įvykusius stebuklus. Apie žmonių ryžtą atlikti net po keliasdešimt metų išpažintis, kurios truko po kelias valandas. Apie patirtą Dievo gailestingumą ir žmonių grįžimą į šeimas…

Pabaigoje kun. Mykolas OFM Cap linkėjo visiems susirinkusiems į Šventąsias Mišias patirti Dievo gailestingumą ir asmeniškai susitikti su Dievu.

Šį sekmadienį bažnyčioje buvo einamas Kryžiaus kelias už parapijos sergančiuosius, esančius saviizoliacijoje, už misijas ir pandemijos pabaigą…

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės