Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2020-11-22 Kristaus Karaliaus iškilmė

2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. klebonas aukojo padėkos Dievui Šv. Mišias už: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, Kėdainių krašto literatus, bažnyčios chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį ir už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus. Graži sekmadienio maldų pynė.

Dienos skaitinius skaitė Marijos legiono maldininkės Virgilija Bobinienė ir šių eilučių autorė. Po Šv. Mišių įsigijome pašventintų Kalėdaičių Kūčių stalui. Ateinantį sekmadienį į bažnyčią nešimės pašventinti Advento vainikus. Keturios žvakės juose skaičiuos laiką iki Šv. Kalėdų.

Bažnyčioje veikia Arvydo Kantauto paroda „Lietuvos peizažai“.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės