Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-04-02 Didysis penktadienis

Kiekvienais metais Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios klebonas organizuodavo Kryžiaus kelią mieste. Kryžiaus kelias būdavo pradedamas nuo Kėdainių rajono savivaldybės ir einamas iki Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

Šiais metais Didįjį Penktadienį 17 val. 20 min. Kryžiaus kelio stotis apmąstyti bažnyčioje kvietė Motinos maldoje judėjimo maldos grupė, kartu su Didžiuoju bažnyčios choru giedant Kryžiaus kelio giesmes. Į maldą jungėsi Marijos legiono, Carito, Dievo Gailestingumo Vainikėlio, Gyvojo Rožyno maldų grupių nariai ir susirinkę į bažnyčią tą vakarą maldininkai.

Motinos maldoje judėjimo mamos paruošė ir virtualų Kryžiaus kelio apmąstymą negalintiems dalyvauti bažnyčioje, ar norintiems dar ir dar kartą išgyventi šios dienos įvykius asmeniškai. Parapijos Motinos maldoje vadovei, parapijos katechetei Genovaitei Matusevičienei ir Didžiojo choro vadovei Aušrai Giedrienei, virtualaus Kryžiaus kelio parengimui talkino jų šeimų vaikai.

 

 

Kristaus kančios pamaldose parapijos klebonas kvietė susirinkusius maldininkus sugrįžus į namus įsijungti televizorių ir dar kartą apmąstyti Kryžiaus kelią su popiežiumi Pranciškumi. Klebonas priminė, kad Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio stotys Romoje ir šiemet neįvyks prie Koliziejaus. Metinis renginys, kurio metu apmąstomas Kristaus Kryžiaus kelias nuo Jėzaus nuteisimo iki mirties, jau antrą kartą dėl pandemijos suvaržymų perkeliamas į Vatikaną. Popiežius vadovaus apmąstymams Šv. Petro aikštėje, dalyvausiančių asmenų skaičius bus ribotas.

Popiežiaus pageidavimu 2021 metų Kryžiaus kelio stočių apmąstymų tekstus parengė vaikai, priklausantys skautų grupei iš Umbrijos regiono ir vienai Romos vyskupijos parapijai, o vaikai iš dviejų Romos nepilnamečių ugdymo centrų iliustravo keturiolikos stočių tekstus. Kryžiaus kelio įrašą galite pamatyti čia:

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000147098/kryziaus-kelias-is-sv-petro-aikstes-romoje

Klebonas priminė, jog šią ypatingą dieną Bažnyčia kviečia patirti Kristaus mirties slėpinį. Šią dieną neskamba muzika, neteikiami sakramentai (išskyrus Atgailos sakramentą), altorius nupuoštas, nešvenčiamos Šv. Mišios.

Prisimenant Jėzaus maldą Alyvų sode prieš savo kančios valandą, Jo nusižeminimą ir klusnumą iki kryžiaus mirties parapijos klebonas parpuolė ant žemės  kryžiumi prieš altorių ir tyliai meldėsi  kartu su klūpinčiais tikinčiaisiais.

Kryžiai su uždengtu kančios atvaizdu, paveikslai, kuriuose vaizduojamas Nukryžiuotasis, taip pat iki Kryžiaus pagerbimo pamaldų būna uždengtas, o kiti – iki Velyknakčio. Nedegamos žvakės.

Visuotinėje maldoje buvo melstasi už Bažnyčią ir visą pasaulį, už kenčiančius dėl pandemijos, kad Viešpats grąžintų jiems sveikatą, juos gydantiems ir slaugantiems suteiktų stiprybės, o mirusiems dovanotų išganymo pilnatvę.

Tą dieną tikintieji savo aukas skyrė paremti veiklą Šventojoje Žemėje.      

Po Komunijos, giedant Didžiajam chorui giesmę „Verkit, angelai šventieji“, Švenčiausiais Sakramentas iškilminga procesija buvo nuneštas į Kristaus kapą.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos