į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-04-03 Didysis šeštadienis

Nemažas būrys Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos tikinčiųjų į šių metų Velykas keliavo dalyvaudami įvairiose nuotolinėse rekolekcijose. Ypač daug sielai peno davė gavėnios rekolekcijos su arkivyskupu Lionginu Virbalu, „PRANAŠAI MŪSŲ DIENOMIS“, kurios vyko Kovo 22–27 d.

Gyvenant karantino režimu, ne vienam kyla pagundų ieškoti pranašų čia, žemėje, kalbančių apie vakcinas, konvencijas, neigiančių virusą ar skelbiančių pasaulio pabaigą. Tai laikas, kai vis dar daug sumaišties, kai daug susiskaldymo net tarp pačių tikinčiųjų. Tačiau Gavėnia mus nuolat kviečia į atsivertimą, atsigręžimą į Kūrėją, į mūsų Viešpatį, į naują susitikimą su Juo, tą, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas. Šiose rekolekcijose kas dieną pažvelgta vis į kitą pranašą kiekienam dalyviui asmeniškai pasirenkant laiką maldai ir susikaupimui, kad Šventoji Dvasia leistų suprasti ir priimti, ką Viešpats mums nori pasakyti.

Šeštadienio vakarą popiežius Pranciškus Velykų vigilijoje kalbėjo:

„Broli, sese, jei šią naktį tavo širdyje tamsi valanda, neišaušusi diena, užgesinta šviesa, sudaužyta svajonė, atverk širdį Velykų kvietimui: „Nebijok, jis prisikėlė! Jis laukia tavęs Galilėjoje!“ Tavo lūkesčiai neliks neišpildyti, tavo ašaros bus nušluostytos, tavo baimes įveiks viltis. Nes Viešpats eina pirma tavęs, eina priešais tave. Su juo gyvenimas prasideda iš naujo“.

Didžiojo šeštadienio vakarą prie Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios durų parapijos klebonas nuo pašventintos ugnies uždegė Velykų žvakę, kuri  yra paženklinta naujais Viešpaties metais. Velykų žvakė iškilmingai procesijoje buvo įnešta į bažnyčią. Kristaus pergalė prieš mirtį, Šviesos atėjimas į pasaulį, kad išsklaidytų žmonijos tamsumas... Susirinkę tikintieji išliko suoluose. Ir tik pastačius Velykų žvakę bažnyčioje, užsidegė savo atsineštas Krikšto žvakes.

Žodžio liturgijos skaitinius tą vakarą skaitė Petras Budrikas.

Prasidėjus Krikšto liturgijai, buvo giedama Visų Šventųjų litanija. Vyko Krikšto pažadų atnaujinimas ir vandens šventinimas. Šventuoju vandeniu buvo pašlakstyti visi susirikę maldininkai.

Toliau vyko Aukos liturgija, kurios metu, kaip ir visa Didžiojo šeštadienio vakarą, giedojo Didysis choras vadovaujamas Aušros Giedrienės.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Aušros Giedrienės