Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-04-04 Kristaus Prisikėlimo šventė

Ramybė jums!

 Jn 20,19

 

Didžiojo šeštadienio Velyknaktis pagal seną tradiciją prasideda vėlai vakare. Per pamaldas giedamas šlovinimas, skelbiantis Jėzaus iš numirusių prisikėlimo pergalę. Sekmadienį išaušta džiaugsmingas Velykų rytas.

Velykos - didžiausia ir svarbiausia Romos Katalikų Bažnyčios šventė, kurios esmė - Kristaus prisikėlimas.

Velykų varpai kviečia susitikti Prisikėlusį Kristų. Pažinti ir pamilti jį Dievo Žodyje, garbinti ir mylėti Eucharistijoje.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, suirinkę maldininkai džiaugėsi, kad gali dalyvauti Šventosiose Mišiose. Džiaugėsi ir bažnyčios viduje einama kuklia procesija. Susirinkusieji  dalinosi patirtimis praėjusių metų, - kaip baisu buvo išgyventi praėjusių metų Velykas, kai ėjimas į bažnyčias buvo uždraustas. Niekada neatstos tikrojo gyvo dalyvavimo stebėjimas prie ekrano... Šie metai jau kitokie. Kad ir mažais kiekiais, laikantis atstumų, visų saugos reikalavimų, bet galima dalyvauti Mišiose...

Kristus prisikėlė! Jis gyvas! Jis tarp mūsų ! Velykų džiaugsmas išsilieja Šventosiose Mišiose parapijos klebono sveikinimu parapijiečiams ir susirinkusiems maldininkams. Kristus prisikėlė ir nori susitikti kiekviena. Labiausiai pamatome prisikėlusį Kristų, kai žmonių gyvenimai perkeičiami. Kai spindi žmonių akyse drąsa mylėti ir tarnauti. Taip pat Šventosiose Mišiose buvo perskaitytas Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo velykinis sveikinimas tikintiesiems.

Velykos - tai Prisikėlimo stebuklas, viltis ir džiaugsmas. Tuo ir yra grįsta krikščionybė.

Šventosiose Mišiose giedojo Didysis choras vadovaujamas Aušros Giedrienės. Per Velykas yra giedama Velykų sekmadienio sekvencija. Velykų sekmadienio sekvencija yra giedama iš rankraštinio giesmyno ,,Codex las Huelgas", kuris buvo užrašytas  XIII-XIV a. prestižiniame cistersių veinuolyne Ispanijos Burgoso mieste ir atrastas XX a. pradžioje. Sekvencija yra giedama dviem balsais per Šventąsiais Mišias kartu su aleliuja prieš Evangeliją. Tai puikus ankstyvosios polifonijos kūrinys.

Velykų rytas neįsivaizduojamas be Marijos. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje Velykų ryto Šventosiose Mišiose skaitinius skaitė Marijos legiono maldininkės vadovaujamos Genės Sereikienės. Kitose Šventosiose Mišiose - Motinos maldoje judėjimo vadovė Genovaitė Matusevičienė.

Po Šventųjų Mišių tradiciškai bažnyčioje buvo laiminami atsinešti margučiai. Maldininkai atsineštus margučius laikė rankose, džiaugėsi, kad vėl pašventintus galės parsinešti į savo šeimas ir padėti ant Velykų stalo...

Tiek seniau, tiek ir dabar Velykoms namai puošiami medžių ir krūmų šakelėmis.Taip pat nevengiama namų dabinti ir pirmosiomis pavasario gėlėmis. Ant stalo besipuikuojantys valgiai puošiami petražolėmis, krapais ir kitais žalumynais.

Dievo meilė neišsemiama ir nesibaigianti. Drąsiai ją dalinkime visiems, kuriuos sutinkame gyvenimo kelyje.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos