Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-04-04 Kristaus Prisikėlimo šventė

Ramybė jums!

 Jn 20,19

 

Didžiojo šeštadienio Velyknaktis pagal seną tradiciją prasideda vėlai vakare. Per pamaldas giedamas šlovinimas, skelbiantis Jėzaus iš numirusių prisikėlimo pergalę. Sekmadienį išaušta džiaugsmingas Velykų rytas.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, atsižvelgiant į pandemijos valdymo nurodymus, Velykų procesija buvo einama bažnyčios viduje.

Velykų Šventosiose Mišiose parapijos klebonas sveikino parapijiečius ir susirinkusius maldininkus su Kristaus Prisikėlimo švente. Taip pat buvo perskaitytas Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo velykinis sveikinimą tikintiesiems.

Šventosiose Mišiose giedojo Didysis choras vadovaujamas Aušros Giedrienės. Skaitinius skaitė Marijos legiono maldininkės vadovaujamos Genės Sereikienės.

Po Šventųjų Mišių tradiciškai bažnyčioje buvo laiminami margučiai.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos