Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-05-02 Motinos dienos palaiminimai

„Tuo bus pašlovintas mano Tėvas,

kad jūs duosite gausių vaisių

ir būsite mano mokiniai.″

Jn 15.8

 

 

Pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena. Kasmet pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai. Visoms gimdytojoms suteikta privilegija savo dorybėmis panašėti į mamų Mamą, kad sulauktų dangaus paramos sau, savo šeimoms ir tėvynei.

Palaiminti tie, kurie kelia maldingus žvilgsnius į amžinybėje Išaukštintąją, nes Jai duota žinoti, ko labiausiai reikia tiems, kurių žemiškoji kelionė dar nesibaigė.
Šio sekmadienio Šv. Mišių metu meldėmės už gyvas ir mirusias motinas. Pamaldose dalyvausiančioms mamoms buvo suteiktas specialus palaiminimas.

Būkite sustiprintos tos mamos, kurioms dar tenka ašarotomis akimis lydėti savo paklydusių vaikų žingsnius… Viešpats tikrai girdi jūsų maldas ir priima jūsų aukas, kad jie vieną dieną savuoju pasikeitimu nustebintų jus. Iš tiesų mes greičiau sulauksime Jo pažado išsipildymo (Jn 16, 24), jei savo artimuosius bei kitus dažnai pavesime Motinos – mūsų sielų Rūpintojėlės – globai.

Parapijos klebonas Motinos dienos Šventosiose Mišiose akcentavo, kad popiežius Pranciškus šiais metais paragino visą gegužės mėnesį melsti Švč. Mergelės  Marijos užtarimo, kad kuo greičiau pasibaigtų pandemija. Taip pat  homilijos metu buvo perskaitytas Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą už šeimas.

Šventosiose Mišiose buvo priminta, kad gegužės mėnuo skiriamas Dievo Gimdytojos Švč. Mergelės Marijos garbei. Gegužinės pamaldos vyks ne tik bažnyčioje, bet ir parapijiečių privačiuose namuose, kur po darbų žmonės rinksis giedoti Švč. Mergelės Marijos litanijos ir giesmių.

Gegužines pamaldas Lietuvos kaimas stipriai pergyvendavo. Tai buvo ypatingas kaimo, liaudies pamaldumas, kuriame šalia nustatytų dalykų, likdavo daug laisvos iniciatyvos. Į šias pamaldas įsijungdavo visi: vaikai rinkdami laukų gėles Marijos paveikslui papuošti, jaunimas, pindamas vainikus ir kitaip puošdamas Marijos altorėlį ar paveikslą, mergaitės, išimdamos iš kraitinių gražiausius savo rankdarbius ir juos meniškai pritaikydamos išpuošimui seklyčios – kambario, kuriame atliekama gegužinės pamaldos, pagaliau vyrai, vadovaudami giedojimui, moterys, sunešdamos vaško žvakių ir pan. Tai buvo graži, sava šeimos ir viso kaimo dvasinio pakilimo šventė.

Gegužinės buvo labai populiarios, ypatingos, nes pasibaigus maldai pasklisdavo daina, o savaitgaliais būdavo ir šokiai, savitai įgavę ir daugeliui pažįstamą gegužinių vardą. Šių pamaldų laikas buvo ne tik malda, bet ir kaimynų artimo bendravimo, poilsio po dienos darbų bei bičiulystės laikas.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos ir Aušros Giedrienės