į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-05-30 Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė

 Mūsų viltis VIEŠPATYJE, –

jis yra mūsų pagalba ir skydas.

Ps 33.20

 

Atlaidai gaunami per Bažnyčią. Bažnyčia gali laikinąsias bausmes atleisti prie mūsų gerų darbų prijungdama dalį Jėzaus, Marijos bei šventųjų nuopelnų, nes Viešpats jai yra patikėjęs šių nuopelnų lobyną.

Atlaidus laimėti gali kiekvienas pakrikštytas, neekskomunikuotas, esantis be sunkios nuodėmės žmogus.

Tad šeštadienio popietę prie Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios klausyklos nusidriekė eilės sutvirtinamųjų, jų tėvelių ir besiruošiančių būti Sutvirtinimo sakramento tėvais ir mamomis. Tą dieną jaunimas ir jų tėveliai puošė savo širdis, puošė ir savo mylimą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią kartu su ,,Tik gėlės” vadove Vilma, kuri džiaugsmingai kasmet atskuba sutvirtinamiesiems į pagalbą. Susitaikymo valandėlėje liejosi maldos ir giesmės Viešpačiui tiek iš sutvirtinamųjų, tiek iš juos atlydėjusių artimųjų širdžių.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio benduomenė, sekmadienį išsirikiavusi šventoriuje, laukė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo.

 

 

Susirinkę į bažnyčią parapijiečiai ir svečiai klausėsi Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebono nuoširdžiai gilios, išsamiai vaizdžios ataskaitos apie nuveiktus darbus, įgyvendintus projektus ir renginius bažnyčioje ir parapijoje,  kartu su bendruomene, per šešerius metus nuo paskutinės kanoninės vizitacijos.

 

 

12 val. Šventąsias Mišias aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Koncelebravo kun. Artūras Kazlauskas ir Kėdainių dekanato dekanas kun. Norbertas Martinkus.

Arkivyskupas homilijoje išsamiai atskleidė Švenčiausios Trejybės slėpinį. „Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.  Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“  Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.  O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti“ (Rom 8.14-14).

Sutvirtinimo Sakramentą priimantis jaunimas skaitė Šventojo Rašto skaitinius, skaitė Visuotinę maldą, nešė tradicines atnašas...

Kaip ir kasmet atneštas sutvirtinamųjų paveikslas bus saugomas Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, o sutvirtėjęs jaunimas, parapijos maldos grupių bus lydimas malda, kad tvirtai įsišaknytų įsiliedamas į bažnytines maldos grupes ir bendruomenes. Atnešti prie altoriaus vaisiai buvo išdalinti po šventės susirinkusiems į Šventąsias Mišias maldininkams ir svečiams.

Atneštus palaiminimui prie altoriaus keksiukus, iškart po šventės, sutvirtėjęs Tomas kartu su savo šeima, nuvežė į Nakvynės namus.

 

 

Pasibaigus Šventosioms Mišioms, nusidriekė eilės maldos grupių vadovų ir narių, kurie gyvuoja  Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, su gėlėmis, padėkomis ir nuoširdžiausiais sveikinimais arkivyskupui. O Sutvirtinimo sakramentą priėmęs jaunimas nekantravo, kada bus įteiktas Sutvirtinimo sakramento pažymėjimas iš pačio arkivyskupo rankų.

Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas dėkojo Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonui Artūrui Stanevičiui už nepaparastai gražų vadovavimą bendruomenei, dėkojo parapijos Pastoracinei tarybai, Kėdainių savivaldybės merui Valentinui Tamuliui ir visai savivaldybės komandai talkinančiai bažnyčiai, parapijos rėmėjams ir geradariams, chorui, maldos grupėms ir jų vadovams, jaunimą Sutvirtinimo sakramentui ruošusiai komandai...

Jaunimas po šventės taip pat dėkojo Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui už pastovų jaunimo visapusišką rėmimą. Dėkojo jį lydėjusiai visus metus komandai, ypač katechetei Genovaitei Matusevičienei ir choro vadovei Aušrai Giedrienei, dėkojo visur ir visada jaunimą lydinčioms  Motinos maldoje judėjimo mamoms Vikai, Gitanai ir Astai, dėkojo šventę rėmusiai Danguolei ir „Dangiškoms gėlėms“, dėkojo Aušrai ir „Aušros gėlėms“, dėkojo parapijos jaunimui: Saulei, Monikai, Dariui, Giedrei, Klaudijai, kurie savo pavyzdžiu juos pačius uždegė toliau ne tik likti Bažnyčioje, bet ir liudyti Viešpatį savo gyvenimu savo aplinkoje.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos