Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-06-06 Devintinės ir Tėvo diena

„Jūs pasaulio šviesa.

  Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 

 Ir niekas nevožia indu degančio žiburio,

bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.

 Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,

 kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

(Mt 5,14-16)

 

 

Šv. Tomas Akvinietis apie Eucharistiją rašė: „Joks kitas sakramentas nėra išganingesnis už šį, kuriuo apvalomos nuodėmės, ugdomos dorybės, o siela apsčiai pripildoma visokiausių dvasinių dovanų“.

Per Eucharistiją Jėzus nori įeiti į mūsų gyvenimą ir pripildyti savo malonės, kad kiekviena bendruomenė gyventų suderinamai su liturgija, kad būtų darna tarp to, kas švenčiama ir kaip gyvenama.

 

 

 

 

Švęsdami Tėvo šventę ir sveikindami šeimų galvas (1Kor 11,3), suprantame, kad daugelio vyrų ir tėvų netikėjimo nuodėmėmis sužeistą savimonę gali išgydyti tik Kristus, kuris kviečia vyrus, žmonas, bei vaikus ateiti pas Jį ( Mt 11,28).

Kiek tikintys tėvai su vis atsinaujinančiu tikėjimu savo dvasines jėgas stiprins į savo širdis kviesdami Eucharistinį Jėzų, tiek savyje augins malone grindžiamo sukilninto žmogiško gerumo želmenis, ir jų atžaloms tai bus gražiausias pavyzdys.

 

 

Laiminga yra mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija, kuri turi tikrą dvasios tėvą.Tikru tėvišku pavyzdžiu klebonas užkrečia ne tik savo parapijiečius, bet ir Kėdainių rajono savivaldybės ir įmonių, įstaigų vadovus, kurie būtent klebono ir parapijiečių pavyzdžio vedami, užsidega patys daryti didelius darbus dėl Dievo ir Bažnyčios.

Pats nuoširdžiausiai gražiausias santykis su Kėdainių rajono savivaldybės meru Valentinu Tamuliu ir savivaldybės darbuotojais, parapijai priklausančiomis seniūnijomis, UAB ,,Laumetris“ gamykla ir jos vadovais, Kėdainių Profesinio Rengimo Centru, UAB „Lifosa“ ir kitomis parapijos įmonėmis, ugdymo įstaigomis ir organizacijomis.

Kanoninės vizitacijos metu pasidžiaugėme, kad klebono ir aktyvių parapijiečių dėka Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia turi ir naująjį varpą, ir sutvarkytus Parapijos namus ir trinkelėmis išklotą šventorių, pagarbiai sutvarkytus kunigų kapelius, įrengtą bažnyčios Antrojo aukšto salę...

Tėviško pavyzdžio vedamos bažnyčioje susibūrė Marijos legiono ir Motinų maldoje bendruomenės, šalia jau nuo seno gyvuojančio Didžiojo choro ir parapijos Carito bendruomenių; Dievo Gailestingumo vainikėlio ir Švč. Mergelės Marijos Rožyno kalbėtojų. Čia renkasi ir vaikai ir jaunimas.

Prieglobstį rado ir Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopa ir tremtiniai. Čia klebonas tėviškai priglaudė ne vieną kolektyvą Parapijos namuose, kurie susivienijo į kolektyvą „PARAPIJA“ ir džiugina ne tik miestelėnus, bet parapijos vardą garsina po visą Lietuvą.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Garso įrašas Saulės ir Danielės, vaizdo įrašas Matusevičių šeimos