Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-06-24 Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje

Birželio 24 dieną Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos tikintieji drauge su klebonu vykome į Kauno arkikatedrą baziliką dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Drauge Šv. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei kunigai.

Ganytojas pasveikino visus atvykusius į Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę ir pakvietė nusilenkti Šv. Mišių aukai.

Homilijoje ganytojas prašė tikinčiųjų nuo šiandien iki liepos 25 dienos melstis už pašaukimus, kurie šiuo metu ypatingai reikalingi.

Ganytojas pasidžiaugė, kad šie metai yra turtingi progomis ir jubiliejų gausa. Pirmiausia priminė, kad prieš 95 metus 1926 metais popiežius Pijus XI paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum gente, kuri skelbė bažnytinės provincijos įkūrimą. 1921 metais šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedra Kaune paskelbiama mažąja bazilika. Nuo to įvykio sukanka 100 metų.

Daug šiųmečių jubiliejų pašvęstojo gyvenimo darbininkų vardijo ganytojas. Prieš 150 metų gimė palaimintasis Jurgis Matulaitis MIC, kuris vyskupo šventimus priėmė 1918 m. gruodžio 1-ąją šioje katedroje. Dabartinis kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ prieš 30 metų Kauno arkikatedroje buvo koncekruotas vyskupu, o prieš 25 metus 1996 metais buvo paskirtas Kauno arkivyskupu. Kardinolą sveikino arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

50 – metų auksinį tarnystės jubiliejų mini prelatas poetas prof. dr Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurio tarnystė glaudžiai siejasi su Kauno arkikatedra bazilika. Puikiai prisimenu gerbiamą prelatą kaip tuometinį VDU Katalikų teologijos fakulteto dekaną, dėstytoją, kurį pasirinkau savo bakalaurinio darbo vadovu. Prisimenu mūsų visų džiaugsmą, kada buvo atkurtas VDU teologijos fakultetas. Tada baigę aukštesniąją Katechetų mokyklą prie Kauno kunigų seminarijos suskatome studijuoti VDU. Buvome pirmoji laida. Studijuoti pasiryžo nemažai, bet tęsti mokslus ne visiems pavyko. Menu dekanas labai apgailestavo, kad beveik iš 100 pasirengusių tapti tikybos mokytojais po metų sumažėjo perpus. Atgimimo laiku labai reikėjo tikybos mokytojų.

Nuoširdžiausi Ganytojo sveikinimai tą ypatingą dieną buvo skirti ir arkivyskupui Lionginui Virbalui švenčiančiam kunigystės 30 - metį. Ne kiekvienas galėjome ar išdrįsome prieiti ir pasveikinti jubiliatų, bet manau širdyse kiekvieno buvo kuo geriausi jiems linkėjimai. Tą rodė ir gausūs plojimai. Jau esame išmokę per nuotolį ne vien bendrauti, bet ir priglausti širdis.

Dar viena graži akimirka laukė atvykusių į šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę. Kauno arkikatedroje meldėsi ir iš Kauno arkivyskupijos parapijų atvykę aktyvūs maldininkai, bažnyčių talkininkai, geradariai.

Iš Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios atvyko maldos ratelių vadovė, adoruotoja, caritietė, Adelė Dovidavičienė. Kauno arkikatedroje bazilikoje Adelei Dovydavičienei Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas įteikė Šiluvos Dievo Motinos medalį. Manau Adelė Dovydavičienė tikrai verta tokio apdovanojimo.

Palaiminti Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo, dalindamiesi prisiminimais, nepamirštamomis akimirkomis, jubiliatų įdomiomis sąsajomis su parapijomis bei jų žmonėmis grįžome į namus. Džiaugėmės drauge su besišypsančia ir labai laiminga parapijiete Adele Dovidavičiene gavusia jai ir visai mūsų parapijai brangų apdovanojimą.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos