Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-07-06 Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos Šv. Mišios

Į liepos 6 – osios pirmojo ir vienintelio suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventės – Valstybės dienos paminėjimo Šv. Mišias rinkosi parapijiečiai ir Kėdainių skyriaus šauliai drauge su vade Kristina Župerkiene.

Šauliai iškilmingai atnešė prie altoriaus šaulių vėliavą, kurią pastatė šalia tautinės Trispalvės. Meldėmės už Lietuvos valstybę, jos kovotojus ir visus Lietuvos žmones.

Mindaugas karaliumi buvo karūnuotas 1253 metais ir valdė kraštą 10 metų. Jis buvo pirmasis ir vienintelis Lietuvos kunigaikštis, kuris  įkūrė valstybę.

Klebonas Artūras Stanevičius pradėdamas aukoti Šv. Mišias pasveikino visus bažnyčioje susirinkusius Mindaugus. Prie parapijiečių maldai jungėsi šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė. 

Po Šv. Mišių klebonas pakvietė maldininkus sugiedoti Lietuvos himną. Šauliai į rankas paėmė Lietuvos Trispalvę ir šaulių vėliavas. Bažnyčios choras pradėjo giedoti Tautinę giesmę. Prie giedančiųjų prisijungė visi bažnyčios maldininkai. Dar klebonas paragino paploti karaliui Mindaugui, Lietuvos valstybei ir visiems susirinkusiems. Šauliai pagarbiai išnešė šaulių vėliavą.

Prisilietimas prie istorinių akimirkų su malda širdyje žmones įkvepia, kviečia pažinti ir mylėti savo tautą, įsijungti į jos kūrimą suvokiant, kad ta dvasinė stiprybė yra didi jėga žemės keliuose.

 

***

Mieguistas rytas

Kūrėjo šviesą geria,

Gyvūnija nubudus

Skuba sveikint Jo.

Maldai širdis

Man atsivėrė.

Palaimos rytas:

Tėvynei, jos

Žmogui, skruzdei,

Gėlei -

Aukštybių dovana.

Meldžiu Kūrėjau,

Kad Tau nenusidėčiau,

Nenusivilčiau ir kitais,

Kad Dievą

Ir Tėvynę branginčiau,

Kaip protėviai brangino:

Mintimis, žodžiais

Ir darbais.

 

 

Genė Sereikienė

Eilės straipsnio autorės

Nuotraukos Vytauto Karlos