Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-07-18 16 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

„Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane

per visas mano gyvenimo dienas,

ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose“.

 Ps 23,6

 

 

16 eilinis sekmadienis bažnyčioje. Į Šventąsias Mišias susirenka tie, kuriems reikia Jėzaus artumo, poilsio su Juo, Jo maisto ir Jo žodžio.

 

 

Biblijos laikų žmones traukė ne tik naujas Jėzaus mokymas, bet ir jo daromi darbai. Tarp klausytojų buvo žmonių su įvairiomis negalėmis, iš kurių jie norėjo išsivaduoti, ir daugelis išsivaduodavo. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad Jėzus negydė vien tam, kad žmogus būtų sveikas, bet visuomet atkreipdavo dėmesį į esminį dalyką: „Eik ir daugiau nenusidėk!“ (Jn 8, 11), „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ (Mk 10,52). Galutinis pagydymo tikslas buvo ne fizinė, bet dvasinė sveikata.

 

 

Minioje tarp Jėzaus klausytojų visuomet buvo ir prieštaraujančiųjų, kuriems netiko Jėzaus kalbos bei darbai. Tai buvo ano meto gerai Įstatymą pažįstantys fariziejai ir Rašto aiškintojai. Jie klausėsi Jėzaus kalbų ne todėl, kad pasikeistų į gera – atsikratytų savo puikybės bei nuodėmių, bet kad Jėzų galėtų apkaltinti.

 

 

Prabildamas miniai Jėzus parodė, kad Jis nėra abejingas tam, kas vyksta su žmogumi. Jis atsivedė apaštalus, kad jie, nurimę po aktyvios veiklos, įsigilintų į save, ir lygiai tą patį Jis siūlo visiems savo pasekėjams, nes savęs suvokimas yra pati didžiausia išmintis. Žmogui reikia fizinės sveikatos ir pagalbos, bet ne kartą dar labiau reikia atjautos ir supratimo: gyvenimo vardan kito, persiėmimo kito rūpesčiais, pastangų, kad kitam žmogui būtų geriau. Šis jausmas yra sveikos krikščionių bendruomenės požymis.

Visa tai galioja kiekvienam iš mūsų: kai išmokstame atjautos, kai iš naujo atrandame gebėjimą išgyventi vieni kitų gyvenimus, mes tampame viena. Tampame viltimi pasauliui…

 

 

Visa Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bendruomenė sveikina Ugnių – Juozapą Smulskį, šį sekmadienį priėmusį Pirmąją Šventąją Komuniją. Džiaugiamės gražia, krikščionišką pavyzdį skleidžiančia šeima, kuri ne vienerius metus talkina parapijos gyvenime, renginiuose, Motinų maldoje judėjime, jaunimo veikloje...

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės