Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-07-25 Sekmadienio Šv. Mišiose vaikams uždėti škaplieriai ir rožynai

Liepos 25 dieną į bažnyčią rinkosi prieš mėnesį Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Pirmiausia jie ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Tai vaikai  darys kas mėnesį metus laiko: dalyvaus Šv. Mišiose, eis išpažinties, priims šventąją Komuniją. Šiandieną vaikams ypatingas sekmadienis, nes klebonas Artūras Stanevičius jiems uždės škaplierius ir rožynus palaimindamas juos ir pavesdamas Švč. Mergelės Marijos globai.

Vaikams naujas žodis škaplieriai. Smalsu sužinoti. Škaplieriai tai dvi audeklo skiautelės su Jėzaus ir Švč. Mergelės Marijos arba šventųjų atvaizdais sujungtos juostele ir nešiojamos ant kaklo. „1251 m. liepos 16 d. karmelitų vienuolyne Kembridže karmelitų vienuolijos vadovui Simonui apsireiškė Švenčiausioji Mergelė Marija, kuri jam įteikė škaplierius, kaip jos globos ženklą, pridurdama, jog tas, kas nešios škaplierius gaus atsivertimo malonę ir nepražus.“

Škaplieriai juos nešiojantiems yra pagalbos pavojuose simbolis. Klebonas Artūras Stanevičius vaikams paaiškino, kad pamaldžiai sudėję rankas po škaplieriais jie galės kalbėti rožyną ir kvietė vaikus būti aktyviais bažnyčios bendruomenės nariais, augti dvasiškai ir drąsiai toliau žengiant įkrikščioninimo, pažinimo, šventėjimo keliu.

Švč. Mergelės Marijos rožynas, kaip nenutrūkstama kartotinė malda skirta apmąstyti Jėzaus ir Marijos gyvenimo įvykius. Rožynas tai dvasinis kopimas nuo žemės iki dangaus atsisakant nuodėmės. Kiekvienas karoliukas tarsi rožė. Pirmieji krikščionys meldėsi pirštų pagalba, naudojo akmenukus, karoliukus.

Rožyno pavadinimas kilo ankstyvaisiais Krikščionybės laikais, kada Romoje, jaunos mergelės, dėl savo tikėjimo buvo pasmerktos mirčiai ir  į egzekucijos vietą eidavo apsirengusios šventiškai ir  galvas papuošusios rožių vainikais, nes taip derėjo pasitinkant Karalių Kristų, dėl kurio vardo mirdavo. Naktimis tikintieji surinkdavo šiuos vainikus ir melsdavosi prie jų kiekvienai rožei skirdami po maldą.

Bažnyčioje drauge su vaikų tėveliais bei parapijos maldų grupėmis:  Marijos legionu, bažnyčios Caritu, Gyvojo rožyno kalbėtojomis, Motinų maldoje grupe ir visais tą sekmadienį apsilankiusiais bažnyčioje sukalbėjome Švč. Mergelės Marijos rožyno antrąją dalį.  Rožyno maldą vedė katechetė Genė Sereikienė, rožyno dalių paslaptis skaitė vaikų mamos.

Vaikai prie altoriaus atnešė atnašas: Onos Kvašytės knygelę „Teofilius“ ir Dievo meilės laiškus.

Antros dalies rožyno intencija  buvo už prieš mėnesį Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus  prašant  jiems Švč. Mergelės Marijos globos.

Chorui giedant giesmę Marijai klebonas vaikams uždėjo škaplierius ir rožynus.

Tą sekmadienį vaikučiai sulaukė dar ir dovanėlių. Klebonas visiems vaikams įteikė Onos Kvašytės knygelę „Teofilius“ ir Dievo meilės laiškus. Pastaruosius vaikai perdavė savo tėveliams. Gavę klebono palaiminimą  vaikai džiaugėsi nuostabia ir įsimintina tikėjimo švente.

Genė Sereikienė

 Nuotraukos Vytauto Karlos