Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-08-02 Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

Esame dėkingi šv. Pranciškui už tai, kad šiandieną tikintieji aplankydami bažnyčią gauna visuotinius atlaidus.

1216 metais šv. Pranciškus šią malonę leisti tikintiesiems išprašė iš popiežiaus Honorijaus III. Porciunkulė – atleidimo šventė. Šv. Pranciškaus mažoje Porciunkulės bažnytėlėje patyrė atleidimo malonę ir panoro, kad tokią atleidimo malonę ir išlaisvinančią Dievo meilę, kokias patyrė jis, galėtų patirti visi, kurie į šią bažnyčią ateis vedini noro pelnyti atleidimą ir susitaikymą su Dievu. Atlaidams sau ar mirusiesiems pelnyti reikia atlikti išpažintį, dalyvauti šv. Mišiose, priimti Šv. Komuniją, kalbėti Tikėjimo išpažinimą ir „Tėve mūsų“ maldas bei maldą Popiežiaus intencija.

Prieš šv. Mišias vyko bendruomeninis Atgailos sakramento šventimas, kurį vedė klebonas Artūras Stanevičius. Susitaikom su Dievu per susitaikymą su Bažnyčia, nes nuodėmė yra nusižengimas Dievui ir Bažnyčiai. Šią dieną daugelis parapijiečių priėmė Atgailos sakramentą ir šv. Komuniją. Bažnyčia turi „ir vandenį, ir ašaras“ – ,,Krikšto vandenį ir Atgailos ašaras“ (šv. Ambraziejus).

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos Vytauto Karlos