Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-08-22 Šv. Mišių auka už Tėvynės laisvę ir kovotojus

 „Tebūna svetima mums mintis palikti VIEŠPATĮ

 ir tarnauti kitiems dievams!“

(Joz 24,17)

 

 

Šį sekmadienį, kada krikščionys mini Švč. Mergelę Mariją Karalienę, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kaip ir kasmet aukojo Šventąsias Mišias už Tėvynės laisvę ir kovotojus.

1954 m., minint 100 metų sukaktį nuo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimo, Pijus XII visoje Katalikų Bažnyčioje įvedė Švč. Mergelės Marijos karalienės šventę, paskirdamas jai gegužės 31 d.. tačiau 1969 m., vykdant Vatikano II Susirinkimo liturginio kalendoriaus pertvarkymą, šventė perkelta į rugpjūčio 22d., t.y. aštuntą dieną po Žolinės. Švč. Mergelės Marijos litanijoje yra 13 kreipinių, kuriuose išvardijami Marijos kaip Karalienės titulai. Švč. Mergelė Marija Karalienė pagimdė Dievo Sūnų, Taikos Kunigaikštį, kurio Karalystei nebus galo. Krikščionys Tikintieji sveikina ją kaip dangaus Karalienę ir gailestingumo Motiną.

Pradėdamas Šventąsiais Mišias parapijos klebonas sveikino atvykusią kartu melstis seimo narę Jurgitą Sejonienę, Kėdainių rajono savivaldybės atstovus, Kėdainių Povilo Lukšio 205-ąją šaulių kuopą ir vadę Kristiną Župerkienę, garbingus svečius ir brangius parapijiečius.

 

 

Tos dienos Dievo žodis kvietė mus pasitikrinti, ar esame nuoseklūs savo tikėjime, ar gebame į viską žvelgti dvasios akimis. Tepadeda Viešpats ir mums būti tvirtiems, maitinantis Evangelijos žodžiu ir gyvybės Duona – Eucharistija. Viešpatie, padėk Tave išgirsti, padėk ne tik laukti, kad kiti priimtų Tavo žodžius, bet ir patiems jais vadovautis.

Šventosiose Mišiose meldėme, kad iš slaptų protokolų užmačių išsivadavusios Baltijos valstybės būtų bebaimės tiesos, laisvės bei doros šalininkės ir gynėjos. Meldėme, kad karinių konfliktų kankinamos pasaulio šalys kuo greičiau patirtų taikos ir brolystės palaimą.

Irena Stanislauskienė yra tautos švenčių puoselėtoja mūsų bažnyčioje. Tądien ji perskaitė savo sukurtą Visuotinę maldą. Atnašautas gėles ir žvakeles po Šventųjų Mišių susirinkusieji nuvežė prie Skongalio gatvėje pastatyto paminklinio akmens rezistentams ir rugpjūčio 23 –iosios vakarą, - prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje.

 

 

Pasibaigus Šventosioms Mišioms už Tėvynės laisvę ir kovotojus, parapijos klebonas pakvietė šaulius pakelti vėliavas ir kartu sugiedoti „Tautišką giesmę“. Po to buvo giedama giesmė „Sveika, Karaliene“.

Susirinkę maldininkai su gėlėmis ir žvakelėmis nuvyko prie Skongalio gatvėje pastatyto paminklinio akmens rezistentams. Ten parapijos klebonas pakvietė visus susirinkusiuosius šaukiantis Švenčiausios Mergelės Marijos Karalienės užtarimo pasimelsti Viešpaties Angelo maldą.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos