Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-08-23 Prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje

 „Nes VIEŠPATS džiaugiasi savo tauta, –

kukliuosius papuošia pergale.”

Ps 149.4

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos maldos grupių atstovai tradiciškai, rugpjūčio 23-ąją, kartu su parapijos klebonu vyksta maldai prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje. Šiais metais, kaip ir kasmet, buvo minima Baltijos kelio diena.

Baltijos kelias daugelyje, netgi tolimų, pasaulio valstybių neblogai žinomas tai kartai, kuri jo metu buvo suaugusi ir domėjosi politika. Tai iki pat šių dienų didžiausia vieša akcija pagal dalyvių skaičių ir pagal geografinę apimtį.

Kėdainių miesto seniūnijos seniūnas Algirdas Krivičius kasmet vyksta į Ukmergės rajoną kartu su seniūnijos darbuotojais sutvarkyti  teritoriją aplink didingą metalinį kryžių, kuris tvirtai stovi ant kėdainiečių suvežtų lauko akmenų pastatytos piramidės, kur iškalti žodžiai „Tiesa yra tautos stiprybė“. Čia kasmet kryžius naujai išpuošiamas trispalve susodintomis  gėlėmis.

Kėdainiečiai Baltijos kelią už Tėvynės laisvę ir kovotojus pagerbė sekmadienį Šventąją Mišių auka Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Žmogus savo gyvenime ieško Dievo ir eina Jo link. Maža ar didesnė kelionė į šventovę primena didžiąją viso gyvenimo kelionę Dievo link ir padeda ją išgyventi ar atnaujinti. Daug svarbiau už žmonių kalbas, sukurtas teorijas yra egzistencinės nuostatos, vertybės, kurios nušvinta tik veiksmuose...

Po Šventųjų Mišių buvo padėtos gėlės prie paminklinio akmens rezistentams Skongalio gatvėje. Rugpjūčio 23-ąją, prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakelės, mirusiųjų atminimas pagerbtas „Tėve mūsų malda“ ir giesme „Marija, Marija“.

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas susirinkusiems Baltijos kelyje prie kryžiaus kalbėjo, kad kasmet vykstame į Baltijos kelią ir kasmet jis būna vis kitoks. Prieš 32 metus susirinkę žmonės prašė laisvės, pasaulio užtarimo... Šiandien Baltijos kelias su naujais iššūkiais,-: pandemijos laikas, emigrantai, Baltarusija...

Tačiau Baltijos kelias kasmet ir tas pats. Kasmet ištiesiam ranką, kasmet vieni kitiems atleidžiam. Pats Kristus nuo kryžiaus atleido. Ir mes šiandien stovėdami prie kryžiaus  prašom atleidimo.

Dokumentiniame filme „Vilius Orvidas“, kviečiama Viliaus melsti už visus, - ir sau gailestingumo, ir narkomanams, ir KGB šnipams... Vilius kaip ir Kristus kvietė atleisti. Taip ir mes turime ranką ištiesti ir pasieniečiui ir emigrantui.

Patį dokumentinį filmą galime matyti: https://www.youtube.com/watch?v=s6UnGvHuHCQ

Klebonas kvietė visus čia esančius prie kryžiaus taip pat vieni kitiems atleisti ir susikabinus rankomis sukalbėti „Tėve mūsų maldą“. Po to kartu su kolektyvu „Jorija“ buvo sugiedota giesmė „Marija, Marija“.

 

 

Vertinkime ir branginkime mūsų laisvą Lietuvą ir būkime vieningi, – linkėjo susirinkusiems prie kryžiaus ne tik kėdainiečiams, Kėdainių rajono savivaldybės vicemeras Paulius Aukštikalnis.

Po vicemero kalbos visus surinkusiuosius dainomis ir šokias džiugino kolektyvas „Jorija“, kartu su vadove Regina Lukminiene.

Laisvė,- pirmiausiai pasireiškia tuo, kad esame Dievo sukurti lygūs ir vienodai orūs. Žmogus visuomet turi pasirinkimo laisvę. Pati didžiausia mūsų laisvė yra gebėjimas spontaniškai daryti gera. Prisilietę savo dalyvavimu prie istorijos esame palytėjami paties Dievo.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vytauto Karlos