Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021 08 29 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

Prabėgo vasara. Mokiniai vėl renkasi į klases. Graži tradicija mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenės naujus mokslo metus pradėti Šv. Mišiomis, kuriose yra pašventinama šiųmetė duona, kaip vienos šeimos ugdančios, priimančios, tarnaujančios, besidalinančios simbolis.

Klebonas Artūras Stanevičius kasmet aukoja Šv. Mišias už naujus mokslo metus. Ir šį sekmadienį klebonas pasveikino atvykusią į bažnyčią mokyklos - darželio „Obelėlė“ direktorę Renatą Zigmantavičienę, mokytojas ir auklėtojas.

Šv. Rašto skaitinius skaitė mokyklos - darželio „Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir trečiokų mokytoja Jolanta Klevinskienė. Tikėjimo išpažinimą  ir Visuotinę maldą tikybos mokytoja Genė Sereikienė.

Šv. Mišiose prašydami Dievo palaimos meldėmės už mokyklos - darželio „Obelėlė“ direktorę Renatą Zigmantavičienę  bei visą administraciją, mokytojas ir auklėtojas, ir visą bendruomenę.

Meldėme Dievo už sėkmingą išmaniųjų technologijų įdiegimą ugdyme bei sėkmingą ugdymo programų įgyvendinimą.

Dėkodami  Dievui už vaikystę meldėme palaimos visiems šios įstaigos vaikams, kad Dievas jiems suteiktų žinių troškimo, pareigos, bendruomeniškumo, pagarbos vienų kitiems suvokimą. Meldėmės už vaikų tėvus ir globėjus, kad jie būtų atsakingi už savo vaikus, bendradarbiautų su mokykla vedant vaikus žinių, pažinimo, doros, meilės ir pagarbos Dievui , Tėvynei, savo tėvams, ugdytojams ir vienų kitiems keliu. Meldėme stiprybės ir sveikatos tiems darbuotojams, kurie vaikus maitins, kurs švarią ir jaukią aplinką, globos ir saugos. Prašėme Dievo, kad Šv. Mergelė Marija savo meilingu užtarimu būtų mokinių mokslo ir pažangos globėja.

Meldėmės už anapylin iškeliavusius mokyklos - darželio ugdytojus ir mokinius.                                  

Atnašas nešė mokytojos, auklėtojos ir vaikai. Auklėtoja Ilona Federavičienė su dukromis Goda ir Mėta prie altoriaus atnešė pirmokams mokytojos Astos Jasiūnienės paruoštas dovanėles: pieštukus ir pasakų knygeles, kurie bus jiems išdalinti pirmąją mokslo metų dieną linkint, kad kuo ilgiau tęstųsi vaikystė ir šalia būtų pasaka. Mokytoja Violeta Lukoševičienė ir Gabija Žebarauskaitė prie altoriaus atnešė šiųmetę duoną puoštą javų varpomis, kurią iškepė pirmokų mokytoja Asta Jasiūnienė. Pirmąją mokslo metų dieną duona bus išdalinta po riekelę mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenei ir vaikų tėvams.

Marijos legionierės įteikė direktorei Renatai Zigmantavičienei gėlių ir linkėjo sėkmingų, sveikų ir darbingų mokslo metų.

Klebonas Artūras Stanevičius pakvietė į agapę bibliotekoje, palaimino stalą. Čia skanavome tradicinio pyrago ir dar pabendravome prie kavos puodelio.

 

Mokytojui

Kada lyja rudeniu, tu atverti baltą lapą,

Kada lyja rudeniu, tu eini į pirmą klasę,

Kada lyja rudeniu, tu vaikuose ieškai pavasario,

Kada lyja rudeniu, tęsiasi šventa misija  - mokytojo,

Kada lyja rudeniu, laikai rankoje dovanotą gėlę,

Tarsi vaiko širdį delne glaustumei...

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos ir eilės straipsnio autorės