Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-09-12 Parapijos Motinos maldoje judėjimas paminėjo antrąsias gyvavimo metines

„Aš niekuo nesigirsiu,

nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi“

Gal 6.14

 

Antrąjį mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, visuomet maldai išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

 

 

Parapijos klebonas šį sekmadienį 12 val. Šventąsias Mišias aukojo už Motinų Maldoje judėjimą, kurio narėmis yra 15 mamų. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Motinos maldoje judėjimo maldos grupei vadovauja Genovaitė Matusevičienė.

Klebonas šio sekmadienio homilijoje jautriai kalbėjo apie galingiausią dvasinę jėgą visatoje – Jėzaus kryžių. Susirinkusiuosius kvietė pamąstyti apie Kryžiaus kelią...

Ar kas kitas istorijoje galėjo vieninteliu veiksmu laimėti atleidimą už visas, visas kada nors padarytas nuodėmes?.. Kaip ir dinamitas kryžius turi galios mūsyse suprogdinti, bet kokią įsisenėjusią nuodėmę ar žalingą įprotį. Jis gali pašalinti pyktį, baimę ir nusivylimus... Kryžius rodo naują kelią pas Dangaus Tėvą. Per kryžių Dievo Meilė nušluoja visas kliūtis trukdančias patirti Jo artumą.

Tik per Kristaus Kryžių mes pasieksime pergalę kviečiančią mus į naują viltį, naują džiaugsmą. Stebėkimės Kryžiaus galia ir džiaukimės ja savo ir kitų gyvenime. Kristaus Kryžius pašalins visas fizines, emocines ir dvasines kliūtis, trukdančias lietis Kristaus Meilei į mūsų širdis.

 

 

Mamos prie altoriaus atnešė indą simbolizuojantį mylinčias Jėzaus rankas. Kassekmadienį susirinkusios maldai mamos paveda savo vaikų, vaikaičių, Krikšto ir Sutvirtinimo vaikų ir jų šeimų rūpesčius, skausmus, problemas Jėzui, kuris juos myli daug labiau nei kiekvienas iš mūsų.

Atneštame inde, surašytose kortelėse, sudėtus vaikų vardus parapijos klebonas garsiai perskaitė, kviesdamas už juos kartu melstis Šventosiose Mišiose ir visą bendruomenę.

Parapijos klebonas visus kvietė melstis ir už parapijietį, šaulį, fotografą Vytautą Karlą, kuris sunkai serga.

Klebonas ypatingai akcentavo skiepų svarbą, išsakė bažnyčios poziciją, kviesdamas pasiskiepyti kiekvieną,- taip  saugant save, artimuosius ir bendruomenę.

Šventųjų Mišių pabaigoje visi susirinkusieji buvo palaiminti palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

 

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija