Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-09-19 Šventosios Mišios už parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę

 

„Jei kas trokšta būti pirmas,

tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“

Mk 9.35

 

 

Sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos už Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę vadovaujamą Malenijos Pivorienės.

Šiandien, Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Rožyno Karalienei užtariant, visus laimindamas Gerasis Dievas teišpildo visus mūsų širdžių troškimus,- kalbėjo parapijos klebonas. Jis taip pat kvietė maldoje prisiminti ir pas Viešpatį iškeliavusius Marijos Rožyno mylėtojus, Jos garbės skleidėjus, mūsų parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupės narius, paminėdamas vardus,- tikint, kad jie drauge su dangaus šventaisiais siunčia mums savo pagalbą ir užtarimą...

 

 

Homilijoje parapijos klebonas kalbėjo, kad tapdamas žmogumi, Jėzus džiaugsmingai, paklusniai kaip tarnas, atsidavė Dangaus Tėvui. Netgi atidavė savo gyvybę. Jėzus žinojo, kad savo valios atsižadėjimas ir gyvenimas kaip klusniam Tėvo tarnui, Jį veda į kančią ir mirtį. Jėzus, vietoj jam priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Jėzus atsidavė į nuodėmingų žmonių rankas, nes pasitikėjo savo Dangaus Tėvu. Žinojo, kad Dangaus Tėvas Jį išvaduos. Šventasis Raštas liudija, kad Dievas išvaduos, išgelbės Jį iš priešo rankų.

Tie kuriuos Jėzus pasirenka ir tie kurie pasirenka Jėzų sekti, turi priimti Jo tarno širdį, supanašėti su Juo nuolankumu ir klusnumu.

Jėzus atsiliepdamas į mokinių ginčą, apie tai kuris didžiausias, pamokė juos kaip gyvenime taikyti šį principą. Jėzus mokė, kad jei mokiniai pilni pavydo, savanaudiškumo, puikybės... jų mintys, požiūriai ir elgesys nerodo juos turint tarno širdį, tik kelia netvarką.

Kad taptume nuolankiais Dievo tarnais, turime atsisakyti save aukštinti, atsižadėti savanaudiškų siekių. Be to turime ryžtis tapti visų tarnais. Priimti visus nepaisant savo padėties, kaip vaikeliui, kuris negali nieko atsakyti.

Tad ar ryšimės iš Jėzaus priimti tarno širdį? Stengsimės būti maži ir nuolankūs, paisyti kitų labiau nei savęs... Ar tai įmanoma vien žmogaus jėgomis?.. Tikrai ne. Tarno širdis yra Dievo dovana mokiniams. Bet ar tikrai mes prašome šios dovanos?

 

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija