Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-09-21 Atsisveikinome su brangiu parapijiečiu Vytautu Karla

„Sek paskui mane!“

Mt 9.9

 

 

Šiandien švenčiame šventojo apaštalo evangelisto Mato šventę. Šioje šventėje per dangiškąjį šventojo Mato užtarimą meldžiamės už mūsų tikėjimo brolį Vytautą jo laidotuvių dieną.

Jėzus Matą priėmė į mokinių tarpą ir apipylė meile. Apaštalams Jėzus kalbėjo, kad eitų jie ir padarytų Jo mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mokydami laikytis viso to, ką tik jiems yra Jis įsakęs. „Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. Matas su didžiu užsidegimu priėmė šiuos žodžius. Jis suprato, kad nors jis yra labai netobulas, Jėzus gali veikti per jį. Mato požiūris į gyvenimą neįtikėtinai pasikeitė. Buvęs žinomas nusidėjėlis abejojo ar kas nors jo klausys. Tačiau žinojo, kad priėmęs šį pašaukimą, turi atiduoti savo gyvenimą Jėzui. Buvęs mokesčių rinkėjas priėmė Dievo užmojį. Savo gyvenime atsisakė karjeros kelio ir visą gyvenimą pašventė Gerajai Naujienai skelbti. Matas ėjo ten, kur jį siuntė Dievas.

Laiške Efeziečiams apaštalas Paulius primena, kad kiekvienas mūsų turi ypatingą pašaukimą. Apaštalas Paulius ragina visiškai Jėzui atsiduoti.

Ir mes atsigręžkime į Jėzų, leiskime Jam parodyti, kokiai misijai esame pašaukti. Sekdami Mato pavyzdžiu nuolat kreipkime žvilgsnį į Jėzų.

 

                                                                          A+A. Vytautas Karla

                                                                 nuotrauka Vikos Makaveckienės

 

Šiandien mes atsisveikiname su mūsų tikėjimo broliu Vytautu Karla, kuris Viešpaties apšviestas ir įkvėptas nuoširdžiai tarnavo šaulių sąjungai, ir nuostabiai pasišventusiai tarnavo šioje Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijoje. Savo fotografijomis įamžindamas parapijos gyvenimo akimirkas ir taip skelbdamas Gerąją naujieną apie žmones susirinkusius Dievo garbei, priimančius Dievo meilę ir ją nešantiems kitiems.

 

 

Išgirskime ir mes Jėzaus kvietimą: „Sek paskui mane.“ Jis šaukia mane ir tave, šaukia kasdien.

Šventoji Dvasia, pakeisk mano širdį. Stipri ir gailestinga meilė tevaldo mane bendraujant su kitais, ypač tais, kurie yra nuo Tavęs nusigręžę.

 

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija