į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-10-10 Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo:

- Šiandien, švęsdami Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, šaukiamės Jos motiniško užtarimo ir dėkojame už gautas malones patiriamas per Jos dangiškojo Rožyno kalbėjimą. Taip pat klebonas priminė, kad spalio mėnesį meldžiamės už misijas.

 

 

Šią dieną meldžiamės už visus malda apglėbiančius Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapiją:

 - Parapijos chorą, - dalis choristų yra ir parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupės nariai; Marijos legioną, - kurio nariai kiekvieną penktadienį renkasi maldai ir yra ypatingi Marijos Rožyno mylėtojai; Motinų maldoje judėjimą, - kurio pati gyvavimo pradžia iki paskelbimo, buvo kelionė su Rožyno malda. Dalis mamų ir šiandien Rožyno nepaleidžia iš rankų. Kai kurios mamos taip pat yra ir parapijos Gyvojo Rožyno narės; Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas, - kurie kassekmadienį prieš Šventąsias Mišias visuomet kalba Rožyną.

 

 

Parapijos jaunimas besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, šį sekmadienį susirinkę mokymams prisiminė kaip yra kalbamas Rožynas ir aktyviai įsijungė į atlaidų šventimą.

 

 

Klebonas meldėsi už visus misijomis bei gailestingumo ir meilės darbams artimui pasišventusius krikščionis bei visus geros valios žmones.

Nuoširdžią maldą klebonas kvietė dovanoti Kėdainių Povilo Lukšio Šaulių kuopai, kurių gretose taip pat yra Rožyno mylėtojų, ir visiems mūsų parapijos draugams.

 

 

Šio sekmadienio Evangelijoje žmogus klausia, ką turi daryti, kad laimėtų amžinąjį gyvenimą, o Jėzus po pokalbio su juo komentuoja, kad sunku įeiti, patekti į Dievo karalystę.

Nustebusius ir išsigandusius mokinius Jėzus drąsino, kad „tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma.“ Panašiai angelas Gabrielius kalbėjo Marijai: „Dievui nėra negalimų dalykų“. Kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, pradėti sūnų senatvėje, kaip Elzbieta ir, žinoma, pradėti ir pagimdyti sūnų nepažinus vyro, kaip Marija – tai vis žmogui neįmanomi dalykai. Atrodo, lyg Viešpats žaistų su žmogumi: parodo nuostabius, bet neįmanomus dalykus, o kai šis nusimena, sako: „Dievas tai gali padaryti.“ Vis dėlto tai tiesa. Mes žvelgiame iš savo žmogiškumo žemumos, o Viešpats iškelia į dieviškas aukštumas, nuo kurių atsiveria visai kiti akiračiai. Todėl ten, kur viskas atrodo ribota ir baigta, kur pasijuntame lyg akligatvyje, Dievas gali atverti nepalyginamai toliau vedantį kelią.

 

 

Taip pat šį sekmadienį pagerbimui ir maldai dešinės pusės altorėlyje buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I - ojo laipsnio relikvija. Palaiminimas relikvija buvo suteiktas po 12 valandos Šventųjų Mišių.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės