į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-10-24 Pasaulinė Misijų Diena

 „Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)

 

 

30-ąjį eilinį sekmadienį, susirinkę Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Antrojo aukšto salėje, į įprastus sekmadienio susitikimus, mokymus, - parapijos jaunimas, vaikai, Motinos maldoje judėjimo mamos, žiūrėjo Nacionalinės Misijų tarnybos parengtą vaizdo įvadą apie 2021 m. Misijų mėnesį (lietuvių kalba).

 

 

Jaunimas dalijosi Rožyno paslaptis, kurias jie uoliai ir nuoširdžiai pasiryžo kalbėti už kenčiančius pasaulio kraštus iki šio mėnesio pabaigos. Taip patys įsijungdami į misionierišką veiklą. Tapdami Dievo Šviesos misionieriais.

Parapijos klebonas homilijoje kalbėjo apie Jericho neregio Bartimiejaus išgydymą, kuris yra paskutinis Jėzaus atliktas išgydymo stebuklas, pabaigiantis skaitlingus Jėzaus pamokymus apie moralę.

 

 

Popiežius Pranciškus savo Apaštališkajame Paraginime Evangelii Gaudium rašo: „Kiekvienas vyras ir moteris yra misija, ir tai yra priežastis, dėl kurios jie yra šioje žemėje. Būti patrauktiems ir būti siunčiamiems yra du dalykai, kuriuos mūsų širdis, ypač kai ji jauna, jaučia kaip vidines meilės galias, žadančias ateitį ir stumiančias į priekį gyvenimo keliu... Kiekvienas iš mūsų yra pašauktas apmąstyti šią tikrovę: „Aš esu misija šioje žemėje, ir todėl čia esu” (EG, 273). https://misijos.katalikai.lt/pmd/popieziaus-zinia2021

Visuotinėje maldoje prašėme Visagalio Dievo pagalbos, kilniaširdiškai atsakyti į Viešpaties kvietimą, kad visame pasaulyje taip pat ir per mus suskambėtų geroji Evangelijos žinia.

To sekmadienio visų Šv. Mišių rinkliava yra skiriama Misijoms.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės