Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-10-31 31 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė,

Jėzus jam tarė:

„Tu netoli nuo Dievo karalystės!“

(Mk 12.34)

 

 

Šio sekmadienio Šventosiose Mišiose Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo:

„Kažkas kartą Motinai Teresei prasitarė, kad prie raupsuotojo neprisiliestų net už milijoną dolerių. Motina Teresė atsakė, kad ji to nedarytų net už du milijonus dolerių, jei tai tik daroma būtų dėl pinigų. Kita vertus, aš tai su malonumu darau iš meilės Dievui. Ir tai tokia meilė, kurią gali patirti kiekvienas iš mūsų.

Kas gali mylėti Dievą, jei pirma pats nepatyrė Jo meilės. Didžiulis meilės patyrimas gimdo mumyse meilę Jam. Meilę, kuri nutildo, bet kokį pasipriešinimą mūsų Viešpačiui ir Jo įsakymams. Patyrę stulbinančią Dievo meilę, būsime labiau pasiryžę draugauti su Šventąja Dvasia. Tik Dievo meilę patyręs žmogus išdrįs melsti, kad eis kur Viešpats norės ar siųs, nesakys to, ko Viešpats nenori, jis bus tuo, kuo trokšta Viešpats. Jei šiandien pamatytume Jėzų veidas į veidą, koks mūsų manymu pirmasis jausmas kiltų iš Jo Švenčiausios Širdies, - gal nusivylimas mumis, priešiškumas, apatija?.. Jei taip sakytume, mes meluotume. Nes Jėzaus širdis trykšta vien meile mums. Jėzus trokšta gilaus asmeninio ryšio su mumis. Jėzus nori nuplauti mus savo meile, kad galėtume nešti besąlygišką meilę, džiaugsmą ir ramybę sužeistam ir vargstančiam pasauliui. Tad šiandien suklupę prieš Nukryžiuotąjį paklauskime:

- Jėzau, kaip stipriai Tu mus myli?

Ir Jo perdurtos rankos bus mums atsakymas.“

 

 

Šios dienos 12 valandos Šventosiose Mišiose buvo meldžiamasi žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

 

 

Parapijos klebonas taip pat perskaitė Lietuvos vyskupų kvietimą maldoje prisiminti Libano krikščionis, daugelis kurių yra katalikai, priklausantys maronitų bendruomenei. Jis akcentavo, kad šį sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose organizuojama rinkliava, kurios metu renkamos lėšos šiai itin sunkioje padėtyje atsidūrusiai šaliai. Taip atsiliepiama į Lietuvą pasiekusį Libano krikščionių pagalbos prašymą.

 

 

Visuotinėje maldoje meldėme, kad  Dievas atvertų visų širdis nesavanaudiškai nuoširdžiai meilei. Meldėme, kad visi dalyvaujantieji sekmadienio Šventosiose Mišiose, atvertų savo širdis Kristaus meilės paslapčiai ir gyventų ja savo kasdienybėje.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės