Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-11-14 Šv. Mišios už gyvus ir mirusius choristus

„Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą, –

jam esant prie dešinės, niekad nedrebėsiu.”

Ps 16,8

 

 

Lapkričio 14-ją, minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos už gyvus ir mirusius choristus.

Šv. Cecilija buvo kankinė ir yra gerbiama katalikų, stačiatikių, anglikonų ir liuteronų bažnyčių kaip muzikos ir muzikantų globėja ir yra laikoma viena žymiausių ankstyvosios bažnyčios mergelių kankinių ir populiariausia istorijoje aptariama šventoji.

Homilijos metu Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo, kad turime rimtai ruoštis antrajam Viešpaties atėjimui. Būkime tikri, Viešpats įvykdys visus savo duotus pažadus...

                                                                                                                             

Skaito Egita Spėčiūtė ir Giedrė Smulskytė

 

Gyvename vis dar pandemijos laike. Nuo ryto buvome įpratę matyti būrius vaikų ir jaunimo bėgančių pas visų mylimą choro vadovę Aušrą Giedrienę repeticijoms ir šlovinančių Viešpatį Šventosiose Mišiose. Kai kuriems šiuo laikotarpiu net mėnesiais tenka pasilikti namuose. Jei ne patys, tai artimieji serga ir tenka izoliuotis...

Kasdien mūsų bažnyčios Rytmečio choras vadovaujamas Laimutės Misevičienės taip pat išretėjo... Dalis serga, dalis saugosi, dalis jau pas Viešpatį šlovina...

 

 

Giesmė neatsiejama ir mūsų parapijos Motinų Maldoje judėjimo narių. Visuomet pasirinkta giesme į Šventąją Dvasią pradedama mamų maldos valandėlė. Tarpe skaitomų maldų, giedamos šlovinimo giesmės. Motinų maldoje judėjimo narė yra ir mūsų bažnyčios choro vadovė Aušra Giedrienė. Mamos visuomet džiaugsmingai laukiamos ir Didžiajame bažnyčios chore ir  jaunimo chorelyje.

 

 

Nuotraukoje Motinų maldoje judėjimo vadovė Genovaitė Matusevičienė

ir mamos:

 Gitana Kasperavičienė ir Jolanta Šulcienė

 

Prieš 12 valandos Šv. Mišias už mirusius choristus buvo giedamas Rožynas.

Šį sekmadienį maldai bažnyčioje buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija, kuria susirinkusieji buvo palaiminti po 12 valandos Šventųjų Mišių.

„Na, o pats palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis dabar iš anapusybės mums bičiuliškai merkia akį, prisiminęs savo kadais išsakytą mintį: „Malonė prigimties nenaikina, bet tobulina, tai ir šventieji danguje jautriau išklauso maldų savo tautiečių artimųjų ir didesniu rūpestingumu gali padėti, kai į juos yra kreipiamasi. (matulionis.info).“

Sekmadieniais 12 valandos Šventosiose Mišiose esame įpratę Šventojo Rašto skaitinius klausytis skaitomus Marijos legiono vadovės Genės Sereikienės ir legionietės Virgilijos Bobinienės.

 

 

Nuotraukoje Virgilija Bobinienė ir Genė Sereikienė

 

Atnašas prie altoriaus šį sekmadienį atnešė Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Didžiojo choro seniūnė Virginija Griciuvienė ir Marijos legiono narė, atsakinga už atnašų organizavimą bažnyčioje, Antanina Mugienė.

 Kaip ir kasmet tą dieną, Didysis bažnyčios choras Šv. Mišių metų giedojo giesmę ,,Šventoji Cecilija".

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės