Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-12-10 Ir Kėdainių miestas jau turi prakartėlę

„Ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant,

traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo Kūdikis“. 

Mt2,9

 

 

 

Penktadienio pavakare Šv. Petro aikštėje buvo įžiebta Kalėdų eglė ir atidengta prakartėlė. Popiežius Pranciškus kalbėjo:

„Brangūs bičiuliai, neleiskime, kad Kalėdas užterštų vartotojiškumas ir abejingumas. Jų simboliai, ypač prakartėlė ir papuošta eglutė, sugrąžina mus prie tikrumo, kuris pripildo mūsų širdis ramybės, prie Įsikūnijimo džiaugsmo, prie Dievo, kuris tampa pažįstamas. Jis gyvena su mumis, suteikia mūsų dienoms vilties ritmą“, – kalbėjo Pranciškus. „Eglutė ir prakartėlė sukuria specifinę kalėdinę nuotaiką – švelnumo, dalijimosi ir artumo nuotaiką. Neleiskime, kad ją užgožtų netikros Kalėdos, komercinės Kalėdos! Leiskime, kad mus apgaubtų Dievo artumas – atjaučiantis, švelnus artumas. Teapgaubia mus tikra Kalėdų nuotaika, kurią į mūsų širdis atneša menas, muzika, giesmės ir tradicijos.“ (jm / Vatican News)

Tą patį penktadienio vakarą, Kėdainių tikinčiuosius suvirpino nuvilnijusi žinia, kad ir mūsų mieste, Rotušės kiemelyje, jau palaiminta prakartėlė.

Prakartėlės idėja miestui -  Kėdainių rajono  savivaldybės mero Valentino Tamulio, ją išpildė Kėdainių kultūros centras, pagamino medžio skulptorius Julius Urbanavicius.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas atvykęs pasveikinti Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį džiaugsmingai dėkojo už tai, kad po trisdešimties nepriklausomybės metų ir Kėdainiai įrašyti į krikščioniškų miestų šeimą, kuriuose stovi prakartėlės. Ši prakartėlė liudys tą evangelinę tiesą kylančią iš Šventojo Rašto puslapių, kad į žemę Dievas atsiuntė savo Sūnų atnešdamas taiką ir ramybę.... Dievas kviečia visus prie savo Meilės. Ypač šiais metais, kai Kalėdas norimas padaryti tik žiemos švente...

Tai Dievo šventė. Dievo Meilės šventė, - kalbėjo klebonas.

Po klebono sveikinimo buvo sukalbėta Tėve, mūsų mada ir Kėdainių Šv. kankinio parapijos klebonas palaimino Kėdainių miesto prakartėlę.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos iš Valentino Tamulio facebook paskyros