į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-12-12 Pirmasis sinodinio kelio susitikimas „Kelionės bendrakeleiviai“

 Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! 

 Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems.

Viešpats yra arti!

(Fil 4.4-5)

 

 

Išties kaip svarbu neužskubėti. Ir kartu nepasiduoti pagundai padaryti taip, kaip reikia. Kad tik suspėti su paskelbiamomis naujomis temomis; kad tik greičiau viską suprotokoluoti, atsiskaityti ir užbaigti...

Kaip svarbu šiame Sinodo kelyje melstis ir leistis būti vedamiems Šventosios Dvasios, kuri kiekvienai bendruomenei kalba labai asmeniškai. Taip pat labai svarbu ir neužmigti, - pajausti, kad jau laikas. Jau laikas leistis į kelionę savoje bendruomenėje, džiaugsmingai pristatant pirmąją sinodo temą „Kelionės bendrakeleiviai“.

 

Moderatorės Ilona Soročkienė ir Gitana Kasperavičienė

 

Išties Dievas labai arti šioje Sinodo kelionėje. Perskaičius temą „Kelionės bendrakeleiviai“ ir girdint šios dienos Šventojo Rašto skaitinyje sakomus žodžius, kad Dievas yra labai arti, ant rankų tiesiog pajutau „Artumos“ ir „Kelionės“ žurnalus. Ir ne tik... pajutau visą krikščionišką spaudą, su kuria mes, Bažnyčios žmonės, keliaujame. Kuri išgyvena tokius sunkumus, kad kartais net paribius galima pamatyti...,- dalinosi mintimis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorė Genovaitė Matusevičienė.

 

Moderatorė Genovaitė Matusevičienė

 

Kalbėdama Sutvirtinimo Sakramentui besiruošiančio jaunimo grupelėms (gyvai ir nuotoliniu būdu), kurios savo susitikimus link Sutvirtinimo visuomet pradeda giesmėmis į Šventąją Dvasią, - negalėjau palikti pakelėje vėlgi tos mūsų visų mylimos krikščioniškos spaudos.

O gal dar ir todėl, kad šiandienos „Kelionės“ žurnalo redaktorė sesuo Elena Faustina Andrulytė, prieš daugelį metų Kėdainių krašte, Pelutavos pradinėje mokyklėlėje, atsiliepė į kvietimą eiti kartu į Kelionę, kaip bendrakeleivė...

Sesuo Faustina džiaugsmingai apglėbia mūsų jaunimą malda ir laukia pavasarį Vilniuje, planuojamame Alfa šeštadienyje sutvirtinamiesiems.

 

Moderatorė su jaunimu Genovaitė Matusevičienė, su vaikais - Gitana Kasperavičienė

 

Parapijos maldos grupėse (Motinų Maldoje judėjime, Marijos legione, bažnyčios chore ir chorelyje, Carite, kartu su Dievo Gailestingumo vainikėlio kalbėtojais ir Gyvojo Rožyno kalbėtojais), su vaikais ir jaunimu, patarnautojais, šeimose ir asmeniškai, namuose ir darbuose, gyvai ir nuotoliniu būdu suplanavome iki Kalėdų keliauti, melstis ir klausytis,- pirmiausiai Dievo, neužmirštant ir pasaulio. Kalbėtis ir rašyti tai, kas ypatingai svarbu.

Leisti džiaugsmo Evangelijai sklisti, keliaujant į tikslą kartu.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

 parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės