Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-12-12 Šv. Mišios už Marijos legioną

Gruodžio 12 d. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, minint parapijos Marijos legiono 3-sias vėliavos pašventinimo metines, buvo aukojamos Šv. Mišios už Marijos legioną vadovaujamą Genės Sereikienės.

Visuotinėje maldoje legionierės meldė Viešpaties:

Palaimos Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Marijos legiono „Apaštalų Karalienės“ aktyvui ir visiems maldos pagalbininkams sekant Nekalčiausios Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu ir vykdant pasiryžimą: „Per Mariją prie Jėzaus!“

Prašė Viešpaties pagalbos, kad per Švč. Mergelę Mariją legionierėms pavyktų kuo daugiau žmonių pakviesti pamilti Rožyno maldų vėrinį, kuris visiems taptų šventumo kelrodžiu.

Meldė Viešpatį Dievą, apdovanoti jas ryžtu, drąsa, kantrumu, išmintimi bei ištverme teikiant dvasinę pagalbą: dvejojantiems, stovintiems kryžkelėje, ieškantiems Dievo, gyvenantiems be sakramentų.

Prašė Dievo, suteikti malonę, kad sekant Švč. Mergele Marija, nepaliautų, būti ištikimos doriniams principams, pasinaudotų maldos galia, ją skleistų šeimose bei  bendruomenėse ir sėkmingai maldoje jungtųsi su pasaulio Katalikų Marijos legionieriais.

Meldė Šventosios Dvasios pagalbos Marijos legionierėms prisidedant prie Sinodo pasiūlymų teikimo ir jų įgyvendinimo.

Meldė Dievo, suteikti visiems šiandieną besimeldžiantiems bažnyčioje Nekalčiausios Mergelės Marijos užtarimo, palaimos, globos, sveikatos ir ramybės, kad įstengtų vykdyti Jo šventąją valią.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus Marijos legionierės atnešė leidinėlį „Per Mariją prie Jėzaus“ skirtą Marijos legiono – Švč. Mergelės Marijos vardo katalikiškojo tikėjimo apaštališkos pasauliečių  organizacijos 100 – mečiui. Tame laike ir mūsų parapijos legionierių keletas žengtų žingsnių - maldos ir darbai.

Viešpaties palaiminimui prie altoriaus atnešė duoną ir vyną. Bendrą Šv. Mišių maldos akimirką primins legionierių nuotrauka drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi, kurio išsakyti tvirti, padrąsinantys žodžiai legionierėms teikia pasitikėjimo savimi: „Jūs esate centras ir parapijos pamatas. Ne žuvims suteiktas balsas, o žmonėms. Eikite, skelbkite, kalbėkite.“

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės