į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-12-19 „Caritas Internationalis“ 70-ties metų įsteigimo sukakties minėjimas

„Tuomet aš tariau:

štai ateinu, kaip knygos rietime apie mane parašyta,

vykdyti tavo, o Dieve, valios!”

Žyd 10,7

 

 

Pradėjęs sekmadienio 12 valandos Šventąsias Mišias, Kėdainių Šventojo kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo:

„Didįjį Ketvirtadienį, popiežius Pranciškus nuplovęs kitiems kojas sakė:

- Vergai nuplaudavo kojas į namus atėjusiems svečiams. Jėzus daro paprastai tai, ką darydavo vergas. Jis ne tik nuolankiai atlieka vergo darbą, bet ir mokinius ragina, kad ir jie darytų tą patį. Jėzus ragina tarnauti. Nuolankiai patarnauti vieni kitiems. Jeigu mano broliui ko nors trūksta, aš jam patarnausiu. Turime tarnauti vieni kitiems,- tokia yra Evangelijos taisyklė. Nevaldyti, nekenkti, nežeminti kitus, bet jiems tarnauti. Nors gyvenime neišvengiamai būna sunkumų, nors pasitaiko ir susipykti, tačiau tai praeina ir turi praeiti. Mūsų širdyse visada tepasilieka meilė, noras visada vieni kitiems patarnauti. Kuo daugiau vieni kitiems tarnaujame, tuo labiau mes broliai ir bičiuliai.

Tad šiandien melskime, kad niekada neišblėstų pasiaukojimo ir tarnystės dvasia mūsų parapijos Caritui, vadovaujamam pirmininkės Malenijos Pivorienės“.

 

 

Šventosiose Mišiose, homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo, kad šiais metais, gruodžio mėnesį, „Caritas Internationalis“ tarsi skėtis dengiantis daugiau nei šimtą šešiasdešimt nacionalinių Caritas organizacijų, mini septyniasdešimties metų įsteigimo sukaktį. Caritas Internationalis gimė, kad būtų rūpestinga ir švelni Bažnyčios ranka tarnaujanti ir remianti žmones, ypač vargšus, marginalizuotus, pačius pažeidžiamiausius. Per septyniasdešimt metų Carito konfederacijai vadovavusi tokiomis atraminėmis vertybėmis kaip žmogaus orumo, pamatinių teisių ir socialinio teisingumo gynimas. Šios vertybės visada visada motyvuoja Carito veiklą, kuri metams bėgant evoliucionavo atsižvelgdama į laiko ženklus. Carito misijos žemėje visada yra ir visada bus susitikimas su vargšais, kaip priminė ir popiežius Pranciškus. Jis Caritui sakė, kad neįmanoma praktikuoti artimo meilės be tarpasmeninių ryšių su vargšais. Gyvenant su vargšais yra išmokstama praktikuoti artimo meilę su neturto dvasia. Išmokstama jog artimo meilė yra dalijimasis. Krikščioniški artimo meilės darbai natūraliai išplaukia iš tikėjimo. Viešpats susitapatina su alkstančiais ir nuogais...

Kas iš to jei žmogus sako turįs tikėjimą, bet neturi tikėjimo darbų. Jei brolis ar sesuo neturi drabužių, stokoja kasdienio maisto,- ir kas nors iš jūsų jiems tartų: keliaukite sveiki, sušilkite, pasisotinkite, o neduotų to, ko reikia jų kūnui. Kas iš tų žodžių?- rašo apaštalas Jokūbas, kuris pabrėžia, kad tikėjimas be darbų yra negyvas. Kad tikėjimą reikia parodyti darbais. Apaštalų darbuose aprašančiuose pirmąją krikščionių bendruomenę, daug kartų pabrėžiamas konkretus rūpestis vargstančiaisiais.

Šiandien susiduriame su įvairiausiomis krizėmis, - gamtinėmis ar sukeltomis žmogaus. Politiniai skilimai, karai, religiniai konfliktai...

Šiuo metu „Caritas Internationalis“ federacija vykdo tris tarptautines akcijas: Haičio gyventojų, pandemijos aukų ir migrantų labui. Ir žinoma prie visų Carito iniciatyvų prisideda ir mūsų parapijos Caritas, kuriam šiandien meldžiame Dievo palaimos ir sėkmės.

 

 

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės