Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-12-19 Ketvirtasis advento sekmadienis

„VIEŠPATIES, savo Dievo, galingu vardu.

Jie gyvens saugiai.”

Mch 5,3

 

„Reikia elgtis taip, kaip daro piemenys laukuose žiemą – o juk šis gyvenimas ir yra ta ilgoji žiema – jie kuria laužą ir laikas nuo laiko skuba į visas puses pasirinkti šakų, kad ugnis neužgestų. Jei mes, kaip tie piemenys, mokėsime pakurstyti savo širdyse Dievo meilę maldomis ir gerais darbais, ji niekada tenai neužges“.

 (Arso klebonas. Dienos  mintis. Gruodžio 21d.)

 

 

Dievas ateina į pasaulį per žmones. Mums jis taip pat tampa prieinamu, kuomet susitinkame jį išpažįstančius žmones, kai kalbamės, išreiškiame savo jausmus...

Parapijos mažieji dėkoja mūsų parapijietei, daktarei Vilmai Šnurevičiūtei už kalėdinių meduolių edukaciją taip nuoširdžiai, kad net tomis meduolių spalvomis pasidabinusi vaivorykštė danguje ryškiai šypsojosi skubantiems į dešimtos valandos Šventąsias Šventąsias mūsų bažnyčioje...

 

 

Ketvirtasis advento sekmadienis kreipia į Ramybę. Žiebiama angelo žvakė, primenanti angelų žinią: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

Nors Kalėdos visai čia pat, negalime pamiršti ir advento pasninko, ypač Kūčių dieną, kuris įpareigoja mus dalintis duona, susilaikyti nuo maisto pertekliaus. Pasninkas taip pat įpareigoja veltui dovanoti paguodos žodžius, pagalbos ranką, šypseną ir užuojautą...

Tik nurimusioje, tyroje širdyje užgims kūdikėlis Jėzus.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija