į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-12-24 Kalėdų nakties Šventosios Mišios

 Naktyje sužimba šviesa. Pasirodo angelas,

 Viešpaties šlovė apgaubia piemenis

ir pagaliau ateina šimtmečius laukta žinia:

 „Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas“

 (Lk 2, 11)

 

„Mažumas yra būdas, kurį Dievas pasirinko, kad pasiektų mus, paliestų mūsų širdis, išgelbėtų mus ir sugrąžintų prie to, kas svarbu“, – sakė popiežius Pranciškus Kalėdų nakties Šventosiose Mišiose. – „Broliai ir seserys, stovėdami priešais prakartėlę, pažvelkime, kas yra jos centre, už šviesų ir dekoracijų. Įsižiūrėkime į Kūdikėlį. Jo mažume yra visas Dievas. Atpažinkime jį: „Vaike, tu esi Dievas, Dievas – vaikelis. Leiskime šiai skandalingai nuostabai persmelkti mus.“

Mūsų parapijos mažieji, išgirdę žinią, kad ir mūsų Kėdainių mieste, Rotušės kiemelyje yra prakartėlė, pirmieji nuskubėjo prie jos…

 

 

Kalėdų nakties Šventosiose Mišiose, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas, susirinkusiems maldininkams perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo sveikinimą Kalėdų proga. Plačiau

 

 

Parapijos klebonas toliau kalbėjo, kad Kristaus gimimu apsireiškė Dieviškasis gailestingumas, kurį priėmę mes perduodame jį vieni kitiems gerais darbais, geru žodžiu ir malda. Šiose Šventosiose Mišiose melsdamiesi vieni už kitus ir savo artimuosius gailestingai pasimelskime ir už visą parapiją. Klebonas nuoširdžiai dėkojo visiems puošiantiems bažnyčią. Dėkojo nuolatiniams talkininkams: Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui, Kėdainių miesto seniūnui Algirdui Krivičiui, Kėdainių Profesinio Rengimo Centro direktoriui Dangirui Kačinskui, AB „Lifosa” generaliniam direktoriui Rimantui Proscevičiui, Laumetrio gamyklos vadovams Kaziui Čiurilai ir Jonui Putnai, Labdaros ir paramos fondui „Viltis - Vikonda” ir vadovei Virginijai Ragauskienei, Kėdainių kultūros centro direktorei Onai Mikalauskienei. Dėkojo visiems Carito ir adventinės akcijos rėmėjams už labdarą stokojantiems. Darydami gerą darbą, duodami išmaldą esame palaiminti, jei kitame žmoguje matome Viešpaties veidą, teikiantį mums palaiminimą ir gyvenimo prasmę. Suaukotos lėšos yra perduodamos į Carito būstinę.

 

 

„Priimti mažumą reiškia dar vieną dalyką: priimti Jėzų šiandienos mažuosiuose. Mylėti jį paskutiniuosiuose, tarnauti jam tarnaujant vargšams“, – pridūrė popiežius ir linkėjo mums vienintelės baimės: bijoti sužeisti Dievo meilę, paniekinti ją niekinant varginguosius. Dievas visų pirma atėjo į vargšų piemenų – miegančių po atviru dangumi, toli nuo kitų, neskaičiuojančių darbo valandų – tarpą. Jėzus gimė paribyje, kuriame žmogaus orumas išmėginamas, kad vėl sukilnintų žmogų ir jo darbą”.

„Tegul Dievas duoda mums būti garbinančia, neturtinga ir broliška Bažnyčia. Tai yra esminis dalykas. Grįžkime į Betliejų“, – pakartojo popiežius. Toks yra sinodinės Bažnyčios kelias.

Atsikelkime, pabuskime, nes šį vakarą užsidegė šviesa, pakvietė Šventasis Tėvas. Pasak jo, tai švelni šviesa, primenanti mums, kad, nors ir maži, esame mylimi vaikai, šviesos vaikai (žr. 1 Ts 5, 5). Džiaukimės kartu, nes niekas niekada neužgesins šios šviesos, Kalėdų naktį pasaulyje sužibusios Jėzaus šviesos. (RK / Vatican News)

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos