į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2021-12-25 Kalėdų ryto Šventosios Mišios

„O jūs, teisieji, džiaukitės VIEŠPATYJE,

dėkokite jo šventajam vardui!”

(Ps 97.12)

 

Kalėdų ryto Šventąsias Mišias pradėdamas Kėdainių Šventojo kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo:

- Penkioliktą dieną po Jaunojo mėnulio patekėjimo, praėjus daugeliui amžių nuo pasaulio sukūrimo ir žmogaus sukūrimo pagal Dievo paveikslą, 752-aisiais metais nuo Romos įkūrimo, 42-aisiais imperatoriaus Oktaviano Augusto valdymo metais, kai visoje žemėje viešpatavo taika, Jėzus Kristus, Amžinasis Dievas ir amžinojo Tėvo Sūnus, norėdamas savo atėjimu padaryti šventą pasaulį, pradėtas iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos Judo Betliejuje. Toks buvo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus žmogiškasis gimimas.

 

 

Kalėdų ryto Šventosiose Mišiose, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas susirinkusiems maldininkams perskaitė Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo Kalėdų sveikinimą.

 

 

Parapijos klebonas susirinkusius maldininkus kvietė meldžiantis vieniems už kitus ir savo artimuosius šiose Šventosiose Mišiose gailestingai pasimelsti ir už visą parapiją. Dėkojo visiems puošiantiems mūsų bažnyčią. Dėkojo nuolatiniams talkininkams: Kėdainių rajono savivaldybės merui Valentinui Tamuliui, Kėdainių miesto seniūnui Algirdui Krivičiui, Kėdainių Profesinio Rengimo Centro direktoriui Dangirui Kačinskui, AB „Lifosa” generaliniam direktoriui Rimantui Proscevičiui, Laumetrio gamyklos vadovams Kaziui Čiurilai ir Jonui Putnai, Labdaros ir paramos fondui „Viltis - Vikonda” ir vadovei Virginijai Ragauskienei, Kėdainių kultūros centro direktorei Onai Mikalauskienei. Dėkojo mūsų bažnyčios chorui vadovaujamam vargonininkės Aušros Giedrienės už tikėjimą gaivinančias giesmes. Dėkojo Marijos legionui ir vadovei Genei Sereikienei. Dėkojo Motinų maldoje judėjimui ir vadovei Genovaitei Matusevičienei. Dėkojo mūsų parapijos Caritui vadovaujamam pirmininkės Malenijos Pivorienės už pastangas vykdant adventinę akciją „Gerumas mus vienija“. Dėkojo visiems Carito ir adventinės akcijos rėmėjams už labdarą stokojantiems. Darydami gerą darbą ar duodami išmaldą esame palaiminti, jei kitame žmoguje matome Viešpaties veidą, teikiantį mums palaiminimą ir gyvenimo prasmę.

Tęsiasi Carito akcija „Gerumas mus vienija“. Ant kalėdinio ir naujametinio stalo galima įžiebti už auką įsigytą Carito žvakelę. Už žvakelėms paaukotus pinigus yra remiamos įvairios programos visoje Lietuvoje, paremiant vargšų valgyklas, vaikų dienos ir šeimos krizių centrus ir kita. Ši akcija yra vykdoma Lietuvos Carito ir suaukotos lėšos yra perduodamos į centrinę būstinę.

 

 

Po Šventųjų Mišių maldininkai driekėsi pasimelsti prie bažnyčios priekyje, prie altoriaus, esančios prakartėlės.

 

 

Šį rytą mūsų bažnyčios choristai sutiko džiaugsmingus choro vadovės Aušros pasakojimus apie pasikeitusį jos šeimos gyvenimą. Pasikeitimai pareikalauja net keletos valandų atvykimui, kad visų mylima vargonininkė pasiektų mūsų bažnyčią.

Choristai sutiko  ir žinią, kad šis sekmadienis bus paskutinė Aušros darbo diena,- lygiai po devynerių kaip choro vadovės darbo metų mūsų bažnyčioje…

Ir toliau mus visus sies su Aušra nuoširdus bendravimas, nuoširdi, tikra Gyvenimo kelionė.

 

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės