Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-12-26 Šventosios šeimos sekmadienis

„Laimingi visi, kurie pagarbiai VIEŠPATIES bijo,

kurie jo keliais eina!”

(Ps128.1)

 

Šventosios šeimos sekmadienį popiežius Pranciškus prašė visus – tėvus, vaikus, Bažnyčią ir pilietinę visuomenę – įsipareigoti remti, ginti ir saugoti šeimą. Ir galiausiai meldė Mergelę Mariją, Juozapo žmoną ir Jėzaus motiną, kad saugotų visas šeimas.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas homilijos metu kalbėjo:

- Šeimoje Dievas kviečia mus mylėti, gerbti ir paklusti savo globėjams. Dievas duoda kelis nuostabius pažadus už tokį klusnumą. Gerbdami savo tėvus mes krauname dangiškąjį lobį, mūsų maldos išklausomos, net atsilyginame už savo nuodėmes. Kita vertus Dievas tikisi, kad tėvai tinkamai globos jiems pavestus vaikus. Pavyzdžiui kaip Marija ir Juozapas galų gale rado Jėzų šventykloje, Marijai tereikėjo Jėzui aiškinti, kaip jie susirūpinę. Klausydamiesi šio pasakojimo neturėtume dramatizuoti situacijos. Marija buvo susirūpinusi ir sunerimusi, o jos žodžiai plaukė tiesiai iš širdies. Nors jie negalėjo pilnai suprasti Dievo plano Jėzui, jie ir toliau tikėjosi iš jo pagarbos ir klusnumo. Ir tai buvo teisinga. Suprantama, kad Marija ir Juozapas turėjo Jėzų išmokyti gerbti tėvus. Jėzui mokantis gerbti savo žemiškuosius tėvus ir jų klausyti, drauge augo ir Jo sugebėjimas klausytis savo Dangiškojo Tėvo.

Šią Šventosios Šeimos šventės dieną melskimės už viso pasaulio šeimas, kad jos dar labiau spindėtų ta meile, kuri sieja Jėzų, Mariją ir Juozapą.

Dangaus Tėve, tegu visų laikų Tavo vaikai pažįsta džiaugsmą priklausyti Tavo šeimai. Ugdyk mumyse pagarbą visiems tiems, kuriems pavesta mus globoti.

 

 

Malda Šventajai Šeimai

 

Jėzau, Marija ir Juozapai,

jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesį,

į jus su pasitikėjimu kreipiamės.

Šventoji Nazareto Šeima,

padaryk ir mūsų šeimas

bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais,

tikromis Evangelijos mokyklomis

ir mažosiomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima,

tenelieka niekada mūsų šeimose

prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų;

įskaudintieji ar papiktintieji

tuoj pat tepatiria paguodą ir tebūna išgydyti.

Šventoji Nazareto Šeima,

padėk visiems suvokti,

kad šeima yra šventa, nepažeistina

ir labai graži Dievo sumanyme.

Jėzau, Marija ir Juozapai,

išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą.

Amen!

(Popiežius Pranciškus, Amoris Laetitia)

 

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės