į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-01 Švč. Mergelė Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė

„Tepažvelgia VIEŠPATS į tave

maloniai

ir tesuteikia ramybę!”

(Sk 6.26)

 

 

Pirmųjų Naujųjų metų laiko valandėlių tėkmė niekuo nesiskiria nuo kitų dienų. Bet kai prisimename buvusius įvykius, kuriuos 2022 metais minėsime, suvokiame kad laikas yra duotybė, kuri tarnauja mūsų gerovei, nes pavyzdžiui, kasmet svarbiausių krikščioniškų ir tautiškų švenčių šventimas į mūsų širdis bei sąmonę įspaudžia vis didesnį tikrumo išgyvenimą, jog mūsų laikina egzistencija bus kilniausiai pašventinta tada, kai tinkamai pasinaudoję laiku tarsi ėjimu per siaurą lieptą, anapusybėje galėsime būti verti susilieti su Tuo, kurio rankose esti ir laikai, ir amžinybė...

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Šventosiose Mišiose homilijos metu kalbėjo:

- Pirmąją naujųjų metų dieną, mes pagerbiame Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Dievo Gimdytoją. Dievo Gimdytojos titulas Mergelei Marijai yra suteiktas 431-aisiais metais Efeze vykusiame Bažnyčios susirinkime. Šio susirinkimo tėvai pripažino, kad suteikdami Marijai šį titulą, jie išreiškia didžiausią pagarbą jos Sūnui Jėzui. Taip jie patvirtino, kad Jėzus yra daugiau nei šventas žmogus ar senovės pranašas. Jėzus – Amžinasis Dievas, antrasis Švenčiausios Trejybės asmuo. Taigi šiandien minime tikrą stebuklą. Begalinis Visagalis Dievas įžengia į kūriniją per vieną iš savo vaikų. Kokia palaiminta yra Marija, ji per amžius bus prisimenama kaip Dievo Gimdytoja, Malonės Indas, Sandoros Skrynia. Šlovindami Jėzų mes pagerbiame Mariją už jos klusnumą. Marija sakė: „Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis“.

Dievas ir mums nori padaryti didžių dalykų. Kiekvienas užimame tam tikrą vietą Dievo plane pasaulyje. Misija, kurią tik mes vieninteliai galime vykdyti. Dievas nori, kad kiekvienas šia misija taptume tokiais pat Dievo nešiotojais, kokia buvo Marija. Mūsų misija – tai nešti Kristų visiems žmonėms. Būti Kristaus aukos dvasioje Dievui tarp veikiančių į išganymą ir saugoti kitus nuo pražūties. Tad kaip ir Marija tapkime malonės indais. Tai įvyks kai ištvermingai laikysimės Dievo įsakymų ir būsime klusnūs Šventajai Dvasiai. Dievas nori, kad per bendradarbiavimą su Juo, mūsų gyvenimas būtų perkeistas. Atsiduokite į jūsų Viešpaties rankas Kristuje. Tai didžiausias Jo troškimas, - jog kiekvienas žmogus išvystų mumyse spinduliuojantį jo maloningumą bei meilę.

 

 

Šioje Švč. Mergelė Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmėje, Šventojo Rašto skaitinius skaitė parapijos Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė ir Marijos legiono narė Virgilija Bobinienė.

 

 

Katalikų bažnyčia sausio 1-ąją mini dieną, skirtą taikai pasaulyje, o per vėlyvąsias ryto Mišias Vatikano Šv. Petro bazilikoje buvo pagerbtas ypatingas Švč. Mergelės Marijos, kaip Jėzaus motinos, vaidmuo tikėjime.

Motinos „moka įveikti kliūtis ir nesutarimus bei įskiepyti taiką“, skelbdamas homiliją kalbėjo Pranciškus. Pranciškus paragino visus stiprinti pastangas padėti motinoms ir apsaugoti moteris.

„Visi gali dirbti išvien kurdami taikesnį pasaulį, pradėdami nuo savęs paties ir santykių šeimoje, tada - santykių su visuomene ir aplinka ir baigiant žmonių ir tautų santykiais“,- twitter’yje parašė Pranciškus.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės