į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-03 Pasiruošimo posėdis pristatant antrąją Sinodinio kelio temą „Klausytis ir kalbėti“ bendruomenei

„Aš mačiau Dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. 

 Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs:

'Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią Dvasią,

 tas ir bus, kuris krikštys Šventąja Dvasia.“

(Jn 1.32-33)

 

Sinodinis kelias parapijoje ir naujaisiais metais parapijoje prasidėjo aktyviai. Sausio trečiąją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos moderatorės rinkosi į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už patirtas malones ir meldė, kad ir toliau Jis vadovautų, vestų ir globotų sinodiniame kelyje...

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Sinodinio kelio moderatorės bažnyčios antrojo aukšto salėje posėdžiaudamos aptarė patirtas sėkmes pirmosios temos kelionėje, džiaugėsi pasiteisinusiais metodais padėjusiais žmonėms atsiverti. Peržvelgė tobulinimo galimybes. Įsigilino į parapijos klebono išsakytas mintis ir pasiūlymus. Nusimatė antrosios temos pristatymo eigą parapijoje. Prisiėmė konkrečias atsakomybes už susitikimus su maldos grupėmis, organizacijomis, vaikais, jaunimu, parapijiečiais, pavieniais asmenimis ir nuotolinius susitikimus... Nusimatė galimas darbo formas, patirtis iš kitų vyskupijų pritaikyti savo parapijoje.

 

 

Peržvelgusios Sinodinio kelio antrosios temos ,,Klausytis ir kalbėti“ video pristatymą, moderatorės pasitarusios su parapijos klebonu, nusprendė plėsti savo darbo grupę ir pakviesti parapijietę daktarę Vilmą Šnurevičiūtę prisijungti prie parapijos Sinodinio kelio komandos. Vilma džiaugsmingai talkina darbe su jaunimu kelionėje link  Sutvirtinimo sakramento Alfa susitikimuose. Daktarė pati užaugusi šioje parapijoje, joje gyvena ir visuomet džiaugsmingai atsiliepia į parapijos poreikius įvairiose bendruomenės veiklose. Taip pat nuspręsta į komanda pasikviesti ir parapijietę Danutę Petrusienę, talkinančią darbe su mažaisiais, užimdama juos iki Šventųjų Mišių, kurie sekmadienio rytais ateina kartu su broliais ir sesėmis ruoštis Sutvirtinimo sakramentui.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės

Nuotraukos:

Vikos Makaveckienės ir Genovaitės Matusevičienės