į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-09 Šv. Mišių auka ir Atminimo laužai

 „Štai mano tarnas, kurį aš remiu, –

mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi.

Apgaubiau jį savo dvasia,

kad neštų tautoms teisingumą“.

(Iz 42.10)

 

Už gyvus ir mirusius laisvės gynėjus į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią sausio 9-ąją rinkosi parapijos maldos grupių nariai, šauliai, politikai, jaunimas ir vaikai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai...

Parapijos klebono rūpesčiu jau tradicija tapo, kad prie altoriaus būtų  sudėliota prie televizijos bokšto žuvusiųjų Lietuvos laisvės gynėjų portretai. Irena Stanislauskienė visuomet tą dieną perskaito kiekvieno Lietuvos laisvės gynėjo vardą ir pavardę. Trumpas prisiminimas apie kiekvieną didvyrį palydimas bažnyčios gongo dūžiu.

 

 

Tą dieną kaip ir įprastai jau tapo tradicija prie altoriaus buvo atneštos Carito žvakelės „Gerumas mus vienija“. Buvo taip pat atneštos gėlės ir žvakelės nuo Kėdainių rajono savivaldybės ir mero Valentino Tamulio; nuo Lietuvos Respublikos Seimo  narės Jurgitos Sejonienės; nuo Tėvynės Sąjungos – Lietuvos Krikščionių demokratų Kėdainių skyriaus. Gėlės ir žvakelės sausio 13-ąją bus padėtos ant Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus kapų Kauno gatvės kapinėse. Šv. Mišių aukai buvo atnešta Ostija ir vynas, kaip padėka Kūrėjui už Tautos laisvę ir visa tai, ką jis mums davė.

Tą dieną sutapo ir su palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos išstatymu mūsų bažnyčioje. Visi susirinkusieji po Šv. Mišių buvo palaiminti relikvija.

 

 

Prie šventoriuje degančių tradicija tapusių Atminimo laužų, renginį vedęs parapijos klebonas pakvietė visus sugiedoti Lietuvos himną. Po himno kalbėjo Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis, Kėdainių politinių kalinių ir tremtinių Kėdainių skyriaus vadas Jonas Šležiavičius, seimo narė Jurgita Sejonienė. Taip pat kalbėjo parapijos maldų rašytoja Irena Stanislauskienė, šaulių vadė Kristina Župerkienė...

 

 

Kalbas apipynė giesmėmis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Didysis choras. Eiles skaitė poetė, parapijos katechetė Genė Sereikienė. Patriotines dainas visus susirinkusiuosius pakvietė dainuoti Albertas Ramanauskas ir kolektyvo „Parapija“ vadovė Aldona Sasnauskienė.

Tą rytą susirinkęs ruoštis Sutvirtinimo sakramentui laisvėje gimęs jaunimas taip pat prisiminė Sausio 13-osios įvykius. Parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė prisiminė, kad tą 1991-mų metų sausio 13-ąją, ji buvo būtent tokio amžiaus, kaip šiandien yra sutvirtinamieji. Tuos kraupius įvykius su siaubu ji stebėjo televizijos ekrane kartu su šeima. Baiminosi, kad neprasidėtų karas... Kartu giliai išgyveno su klasės draugais, mokytojais, bažnyčios bendruomene...

Tad šiandien ypatingai turime branginti iškovotą Lietuvos laisvę,- kalbėjo parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė ir jai talkinanti daktarė Vilma Šnurevičiūtė. Turime didžiuotis, kad laimėjome. Turime būti dėkingi tiems, kurių dėka ir net gyvybės kaina esame laisvi. Tai nebūtų pasiekta be Dievo pagalbos ir susitelkusios bendruomenės apsiginklavusios malda.

Tą dieną dar kartą buvo aptarta maldos ir bendruomenės svarba. Aptarti  kiekvieno asmeninai pasiryžimai ir įsipareigojimai saugant ir branginant iškovotą Tėvynės laisvę. Sutvirtinamieji kartu su visa susirinkusia bendruomene dalyvavo Šventosiose Mišiose už gyvus ir mirusius Lietuvos gynėjus.

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės