į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-13 Prie žuvusių kėdainiečių kapų

„Noriu, būk švarus!“

(Mk 1.41)

 

 

Kėdainių miestas yra išskirtinis ir Sausio 13-ąją. Mes turime didvyrių Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus kapus Kauno gatvės kapinėse.

Sausio 13-ąją, Kauno gatvės kapinėse pagerbtas žuvusių kėdainiečių – Alvydo Kanapinsko ir Vytauto Koncevičiaus – atminimas.

 

 

Susirinkusiems Kauno gatvės kapinėse Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo, kad kada mums liūdna, kada sieloje yra nerimas, kada ant kažko supykstame, kada išgyvename skausmą dėl žuvusiųjų,- mes meldžiamės. Meldžiamės, kad dangus įžiebtų mumyse dangiškuosius žibintus. Ir toje šviesoje mes pamatytume, kad savo skausmuose ir negandose nesame vieni. Šalia mūsų yra mus mylintis dangaus Tėtis. Ir ne tik šalia, - Jis laiko mus apglėbęs, pasiėmęs ant savo kelių. O šalia yra mūsų Viešpats ir mūsų brolis Jėzus Kristus su erškėčių vainiku, garbe ir šlove apvainikuotas...

Ir malda mums suteikia viltį, mus nuramina... Taip pat girdime Viešpaties žodžius, „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu“. Ir šiandien Viešpats yra su mumis nešdamas paguodą. Klebonas susirinkusiuosius pakvietė kreiptis į dangaus Tėtį malda „Tėve, mūsų“. Po jos buvo sukalbėta ir Viešpaties angelo malda.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gedimino Karlos