į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-01-29 Šventosios Mišios už Lietuvos samariečių bendruomenę

Viešpatie, praverk mano lūpas,

ir mano burna skelbs tavo šlovę.

Ps 51.17

 

Sausio 29-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šventosios Mišios už Lietuvos samariečių bendrijos narius, savanorius ir rėmėjus, bei Anapilin iškeliavusius samariečius.

Parapijos klebonas džiaugėsi savo bažnyčioje matydamas Evangelijos įkvėptus, gera daryti pasiruošusius žmones, pasitikinčius Dievo globa. Ir nelaukiančius kažkieno nurodymų. Klebonas kalbėjo, kad Gailestingasis samarietis pamatęs nuskriaustą žmogų, iškarto puolė jam padėti. Viešpats mums visiems pataria, „eik ir tu taip daryk“.

Gyvenime visko būna. Gal nuo problemų skęsta kažkieno gyvenimo valtis, tuomet reikia kuo greičiau tas bėdas išsemti ir galbūt net dalį jų prisiimti, galbūt kažkas prarado viltį ir nemato šviesos, tuomet reikia tarti: žmogau, žiūrėk tu esi ant Viešpaties rankų, Dievui tu esi labai brangus, Jis tavo Tėtis ir tikrai neleis tau pražūti. O gal žiaurios gyvenimo žaizdos prakiurdė kažkieno gyvenimo valties dugną, tuomet, kaip gailestingasis samarietis tepęs aliejumi žaizdas, padėkime ir mes, patepdami gerumo, meilės ir užuojautos aliejumi. Bet svarbiausia, mus darančius gera, Viešpats ne tik stebės, ne tik laimins, bet ir pridės savo visagalią ranką, bei suteiks mums ištvermės ir jėgų išlikti gerų darbų ir meilės kelyje. Viešpats mus kviečia kurti žemėje Dievo Karalystę. Jis sako, kad ji jau yra tarp mūsų, labai trapi, labai pažeidžiama, bet tuo pačiu stebuklinga ir galinga, nes tą Karalystę saugo, ją puoselėja, drauge su visais, taip pat ir gerieji žmonės – samariečiai.

 

 

Šią dieną Šventojo Rašto skaitinius ir Visuotinę maldą Šventosiose Mišiose skaitė Lietuvos samariečių bendrijos prezidentė Sonata Patkauskaitė.

Visuotinėje maldoje buvo melsta samariečiams jėgų ir sveikatos daryti gerus darbus. Taip pat, kad nei vienas nepraeitų pro šalį, pamatęs vargstantį žmogų. Melsta Visagalio Dievo, kad Jis suteiktų dangaus džiaugsmą mirusiems samariečiams. Prašyta ir visiems stokojantiems rasti kelią pas geruosius samariečius.

 

 

Po Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, Lietuvos samariečiai drauge su prezidente Sonata Patkauskaite džiaugsmingai įsijungė į popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Sinodinį kelią ir sutiko keliauti kartu su mūsų parapija. Samariečiai yra ypač arti stokojančių vargšų. Ypač stokojančių atjautos ir laiko. Lietuvos samariečių bendrijos skyriai įsteigė dešimtis vaikų dienos centrų, teikiama socialinė pagalba senoliams, vienišiems asmenims, veikia labdaros valgyklos ir maisto produktų išdavimo punktai. Kiekvienas skyrius, atsižvelgdamas į situaciją regione, teikia tokias paslaugas, kurių labiausiai reikia gyventojams. Todėl kiekvieno skyriaus teikiamos paslaugos yra skirtingos: vienuose rajonuose ar miestuose įkurta po kelis vaikų dienos centrus, kituose miestuose daugiau dėmesio skiriama slaugai ir pagalbai namuose, slaugos priemonių nuomai, kitur susikoncentruota į daiktų atiduotuves ir tvarios aplinkos kūrimą.

Tad išties labai naudingas ir svarbus samariečių įsipareigojimas kalbinti žmones visoje Lietuvoje apie Bažnyčią. Išsakyta atvira asmeninė nuomonė yra svarbi tiek iš vargšų tiek ir iš savanorių.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės