Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-01-30 Šventosios Mišios žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais

Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė –

šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

 

Nors siaučianti liga praretino visų parapijų gretas, tačiau kaip ir visuomet, asmeniškai kiekvienas brangus ir laukiamas mūsų parapijoje.

Atskubėję nuo pat ryto mažieji džiaugsmingai buvo sutikti parapijos Sinodinio kelio moderatorių komandos,- vaikučiai giedojo giesmeles ir kalbėjosi apie Dieviškąsias dorybes. Ypatingai gilinosi į šiandienos antrąjį skaitinį. Vėliau mažieji į laivelius žvejojo žuveles, su tame pačiame skaitinyje aprašytomis meilės savybėmis.

 

 

Šventosios Mišios buvo aukojamo žvakelių aukotojų prašymais ir maldavimais.

Šios dienos homilijoje parapijos klebonas kalbėjo apie tai, kaip Jėzus mokė apaštalus mylėti. Ir mus Jis nori pamokyti, tačiau turime ateiti pas Jį, jei trokštame mokytis iš Jo. Kai gyvename maldos gyvenimą, kai skaitome Šventąjį Raštą, priimame sakramentus, kai kas mumyse keičiasi. Kai atsigręžiame atgal, kai peržvelgiame savo prabėgusį gyvenimą pamatome, jog Dievas mus švelnina ir grynina. Dievo malonė daro mus jautresnius kitiems žmonėms, pastabesnius kitų reikmėms. Daromės pastabesni ir jautresni, nes panašėjame į Jėzų. Mes Jį priimame per Šventąsias Mišias. Ir persiimame Jo išmintimi apmąstydami Šventąjį Raštą. O Šventoji Dvasia ugdo mūsų širdis ir protus pagal Jėzaus paveikslą ir panašumą. Leiskime Dievui per Šventąsias Mišias mus pripildyti savo tobulos Meilės.

 

 

Lietuvos vyskupų paraginti visą vasario mėnesį kviečiame melstis Rožyno maldą už Tėvynę ir taiką Europoje.

„Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje ar meldžiantis kartu su Marijos radijo maldininkais skamba Marijos motiniško užtarimo prašymas: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!“

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos:

Vikos Makaveckienės ir Genovaitės Matusevičienės