į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-02 Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė

„Nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą...“

(Lk 2,30)

 

Ištiestomis rankomis priimdami Jėzų priimsime kitus su pasitikėjimu ir nuolankumu. Tada konfliktai blėsta, atstumai nedalija, praeina pagunda žeisti kurio nors brolio ar sesers orumą.

Ištieskime rankas Kristui ir broliams. „Kaip Simeonas ir Ona neleiskime, kad iš mūsų būtų atimtas susitikimo su Viešpačiu džiaugsmas. Sugrąžinime jį į centrą, tada gyvensime kupini džiaugsmo“, – sakė Pranciškus. (SAK / Vatican News)

 

 

Grabnyčių dieną, aukodamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo, kad mes Šventosios Dvasios įkvėpti atėjome su žvakėmis rankose, atėjome į Dievo namus norėdami pagerbti Kristų procesija ir susitikti su Juo Mišių aukoje. Čia regėsime kukliais sakramentiniais pavidalais prisidengusį Jėzų, kuris pasaulio pabaigoje ateis su didžia garbe ir galybe.

Mums reikia žvakės, mums reikia Jėzaus Kristaus šviesos, kad kartu su ja tamsiausiose savo sielos kertelėse ieškotume, ką praradę.

 

 

Meditacija

 

Sielos gilumoje

 

Vakare tyliai įsitaisyk savo maldos kertelėje ir užsidek žvakę. Žiūrėk į žvakę, o kartu ir į savo vidų. Pradžioje apniks daugybė minčių apie šią ir būsimą dieną.

Po to užplūs jausmai: pyktis, pavydas, baimė, o gal ir liūdesys. Neužsibūk prie jausmų ir aistrų. Kreipk savo žvilgsnį vis giliau.

Tada kils minčių apie Dievą. Tačiau, kaip ragina vienuolis Evagrijus Pontikas, turime leistis dar giliau. Savo sielos gilumoje išvysi vidinę šviesą. Tai sielos, tikrosios savasties spindesys. Kartu tai Dievo šviesa. Vienuoliai vadina ją Nesukurtąja Šviesa.

Tu negali prisiversti žvelgti į ją. Paprasčiausiai įsivaizduok, kad sielos gilumoje ji yra. Galbūt kartais ją nujausi arba bent akimirką pamatysi. Tada bus lengva atsakyti į poeto Friedricho Hölderlino klausimą: „Iš kur man žiemą gauti gėlių, iš kur saulės šviesos?“ Tavyje šviečia tikroji saulė – Kristus. Tavyje, nepaisant supančios tamsos, spindi nesunaikinama šviesa, kuri viską sušildo ir nušviečia.

 

Ištrauka iš Anselmo Grüno knygos „Tiesiog gyventi“

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Gitanos Kasperavičienės