į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-06 Trečiosios Sinodinio kelio temos „Šventimas“ pristatymas bendruomenei

O aš atsiliepiau:

 „Štai aš, siųsk mane!“

Iz 6.8

 

Sekmadienio rytą, kai dar Sinodinio kelio moderatorių grupė šildė parapijos namus ir ruošėsi susitikimui su norinčiais kalbėtis po Šventųjų Mišių trečiąja sinodo tema „Šventimas“, - į parapijos namus atėjusi vaduojanti vargonininkė Gintarė Brazinskienė pasakė, kad priėmė sprendimą darbuotis mūsų bažnyčioje.

Išties pritrenkianti žinia. Bet gi ir prašėme Šventosios Dvasios, kad išties tą dieną visa bendruomenė pajustų šventę... Jei nors vienoje maldos grupėje šventė, švenčia visa mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Bažnyčia.

Susirinkę anksti, iki Šventųjų Mišių turėjome laiko kalbėtis. Išgirdome Gintarės liudijimą, kaip ji būdama josvainietė, buvo pakrikštyta šioje Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje... Jos sprendimas nuo šiandien prisiimti mūsų bažnyčios choro vadovės pareigas ir Gintarės Krikšto mamos iškeliavimas šiandien pas Viešpatį...

Ir vis tik, kaip gražiai Dievo apvaizdos surėdyta,- pasakytų palaimintasis arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis.

 

 

Šventimo temą aptariant, neradome grupelės, kurioje nebūtų sklidusios didžiausios padėkos parapijos klebonui. Tik kunigo pasiaukojantis pavyzdys gali auginti bendruomenę. Nei su žiburiu neaptiksime Šventųjų Mišių, kuriose mūsų parapijos klebonas būtų nesakęs homilijos. Paprastos, trumpos, aiškios, viltį nešančios kiekvienam klausančiam... Tokia tad ir mūsų bendruomenė,- tarnaujanti, kenčianti ir švenčianti.

Artėja vasario aštuntoji. Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. 12 valandos Šventosiose Mišiose meldėmės šia popiežiaus intencija.

Būti pašauktiems tarnauti Viešpačiui yra viena didžiausių privilegijų, kurią galime gauti iš Dievo,- kalbėjo parapijos klebonas šios dienos homilijoje. Ta privilegija yra mums suteikta mums visiems Kristuje. Siekime Dievo artumo ypač per Šventąsias Mišias, kad Jis galėtų atsiskleisti mums ir uždegti mūsų širdis troškimu tapti Gerosios Naujienos šaltiniais.

 

 

Moderatorių komanda įsiliejo į Eucharistijos šventimą kaip ir visada, ten kur gali pasitarnauti bendruomenei,- skaityti, giedoti, nešti atnašas... Ir vis su priekaištu girdėdami Šv. Paulius žodžius širdyje sau: „Kaip būti visiems viskuo?“... Ypač daug meldėmės už tuos, kuriems noras kyla gesinti tai, kas vyksta iš Šventosios Dvasios. Apsčiai tokių skaudulių yra visose parapijose...

 

 

Po Šventųjų Mišių rinkomės į parapijos namus grupelėmis, šlovinome Viešpatį, meldėmės Sinodo malda. Pasikeisdami bažnyčios Antrojo aukšto salėje stebėjome vaizdo pristatymą. Kalbėjome su pavieniais asmenimis, klausėme, rašėmės ir iškeliavome kas kur galime, dar pasikalbėti džiaugsmingai Šventimo tema, nešdami Gerąją Naujieną, - gyvai ir nuotoliniuose susitikimuose, kurių apsčiai turime suplanavę ateinančią savaitę....

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

parengta moderatorės Genovaitės Matusevičienės