į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-16 Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šventųjų Mišių auka už Lietuvos valstybę

 

„Bet kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį įsimena,

 kas tampa nebe klausytojas užuomarša,

bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą.”

Jok 1,25

 

Nuotrauka Genovaitės Matusevičienės

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas priminė susirinkusiems į Šventąsias Mišias, kad melsimės už Mūsų Tėvynę Lietuvą, minėdami jos valstybingumo atkūrimą 1918-ųjų metų vasario 16-ąją dieną.

Klebonas nuoširdžiai sveikino mūsų Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, seimo narį Tomą Bičiūną, seimo narį Viktorą Fiodorovą, Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotoją Paulių Aukštikalnį, administracijos direktorių Arūną Kacevičių, Kėdainių Profesinio rengimo centro direktorių Dangirą Kačinską, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą ir vadą Arvydą Ašmontą, Kėdainių savanorius ir vadą Gerardą Sutkų, visus parapijos svečius ir brangius parapijiečius.

Šiose Šventosiose Mišiose klebonas kvietė dėkingomis širdimis prašyti dangaus džiaugsmo Lietuvos tarybai ir Jonui Basanavičiui už vasario 16-osios aktą. Kvietė pasimelsti už buvusius ir esamus valstybės vadovus. Klebonas kvietė pasimelsti ir už visus mūsų Lietuvos vaikus.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Homilijos metu parapijos klebonas kalbėjo apie šios dienos Evangelijoje girdėtą neregio išgydymą. Kalbėjo apie Jėzaus įspėjimą nemėginti atskirti raugo nuo kviečių iki galutinio derliaus nuėmimo. Kai Jėzus sugrįš ir atskirs gera nuo blogo mumyse, aiškiai regėsime ir gerai suvoksime slėpinius, kurių dabar neperprantame. Pavyzdžiui nekaltųjų kančios ar nedorųjų klestėjimo... Kol dar neatėjo galutinio Apreiškimo laikai, geriausiai ką galime nuveikti, tai atiduoti širdis ir protus Šventajai Dvasiai. Būkime kantrūs ir leiskime Viešpačiui, nes Jis vienintelis turi tobulą įžvalgą atskirti tai kas gera ir bloga žmonėse.

Gyvenkime nuolatiniu gailestingumu vieni kitiems. Tuo gailestingumu, kurį parodė Jėzus aklajam ir kurį Jėzus rodo kiekvienam iš mūsų, - kalbėjo Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas.

Viešpatie Jėzau, suteik mums gailestingumo kupinas širdis. Vis labiau atverk mūsų akis, Viešpatie, Tavo šlovei. Padėk matyti pasaulį kaip Tu jį matai, kad galėtume būti Tavo taikos, o ne pasmerkimo įrankiais. Viešpatie, norime matyti…

Šiose Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinį skaitė parapijos Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė. Visuotinę maldą ir atnašas komentavo Irena Stanislauskienė. Giedojo Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Didysis choras vadovaujamas Gintarės Brazinskienės.

Prie altoriaus palaiminimui buvo atneštos gėlės ir žvakelės nuo Kėdainių rajono savivaldybės ir mero Valentino Tamulio, nuo Lietuvos Respublikos seimo nario Tomo Bičiūno ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų Kėdainių skyriaus, nuo Povilo Lukšio šaulių kuopos narių.

 

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės

 

Po Šventųjų Mišių parapijos klebonas pakvietė, pakėlus šauliams vėliavas, sugiedoti Lietuvos himną.

Dėkojame Motinų maldoje narei Gitana Kasperavičienei už šventės džiugesio liudijimą mažiems ir suaugusiesiems…

Dėkojame Motinų maldoje narei Vikai Makaveckienei už rūpestį parapijos svetaine ir parapijos veiklos liudijimo sklaida internetinėje erdvėje.

Dėkojame Gediminui Karlai už visa širdimi perteiktą šventę nuotraukose.

Pasibaigus Šventosioms Mišioms buvo vykstama į Kėdainių miesto Dotnuvos kapines, kuriose  Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kartu su parapijiečiais sukalbėjo Viešpaties angelo maldą. Tuomet buvo padėtos palaimintos gėlės ir žvakės prie savanorių kapų.

 

Nuotrauka Gedimino Karlos

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės, Gedimino Karlos ir Vikos Makaveckienės