į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-02-20 Septintasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

„Laiminkite tuos, kurie jus keikia,

ir melskitės už savo niekintojus.“

(Lk 6.28)

 

 

Sekmadienio homilijoje parapijos klebonas kalbėjo apie svarbą neteisti ir nesmerkti kito žmogaus. To reikia ir to žmogaus ir mūsų pačių labui. Nes greitai patys galime sulaukti nuosprendžio. Jei teisėme, galime patys būti nuteisti. Verčiau kliautis Dievo gailestingumu. Esame kviečiami atleisti, kad ir mums būtų atleista. Kiekvienas esame kviečiami elgtis su meile, kad ir patys būtume mylimi. Jėzus žada amžiną atlygį taip besielgiantiems...

 

 

Šis eilinis sekmadienis parapijoje pilnas bendruomeninio gyvenimo. Nuo ryto Parapijos namuose maldai rinkosi Motinų maldoje judėjimo mamos melstis už savo vaikus. Didysis parapijos choras grįžo į įprastą repeticijų ritmą sekmadieniais prieš 12 valandos Šventąsias Mišias. Dievo Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų vadovė Adelė Dovydavičienė prieš sekmadienio 10 valandos Šventąsias Mišias vadovavo Dievo gailestingumo vainikėlio maldai. O prieš 12 valandos Šventąsias Mišias kartu su parapijos Carito vadove Malenija Pivoriene ir parapijos caritietėmis meldėsi Švč. Mergelės Marijos Rožyno malda.

10 valandos Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė Motinų maldoje judėjimo vadovė Genovaitė Matusevičienė, Visuotinę maldą – Motinų maldoje judėjimo narė Gitana Kasperavičienė;

12 valandos Šventosiose Mišiose Šventajį Raštą skaitė Marijos legiono vadovė Genė Sereikienė, Visuotinę maldą – Marijos legiono narė Virgilija Bobinienė. Atnašų organizavimui vadovavo Marijos legiono narė Antanina Mugienė.

Parapijos Sinodinio kelio moderatorių komandą posėdžiavo užbaigiant trečiąją susitikimų Sinodinio kelio temą „Džiaugsmas švęsti“...

Visi esame nuoširdžiai kviečiami paremti savo parapiją pervedant 1,2 procento pajamų mokesčio.

 

 

„Viešpatie, aukso taisyklė įgyja giliausią prasmę ant Tavo lūpų, nes mus mylėjai, kai gyvenome kaip Dievo priešai, už mus meldeisi ir mus palaiminai, kai Tave išdavėme ir nukankinome.

 

Net nebūtume išdrįsę pasakyti, jog norime, kad mus taip mylėtų, nes nuodėmė atima meilės troškimą. Dėkojame Tau, kad išdrįsai save įsivaizduoti nusidėjėlio kailyje, ir padarei mums tai, ką būtum norėjęs, kad Tau padarytų.

 

Dėkojame Tau, kad ne tik iš aukšto dangaus į mus pasižiūrėjai, ne tik įsivaizdavai save nusidėjėlio kailyje, bet prisiėmei mūsų prigimtį ir tapai mūsų broliu.

 

Padėk, kad niekad nepamirštume šio dieviško saiko, kuriuo mus mylėjai, kad galėtume mylėti vieni kitus tuo pačiu. Amen.“

 (Br. Pranciškus Ksaveras CSJ)
 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės