į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-03-02 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

„Grįžkite pas VIEŠPATĮ, savo Dievą,

nes jis maloningas ir gailestingas,

kantrus ir kupinas gerumo,

pasiruošęs atleisti, o ne bausti.”

(JI 2.13)

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas priminė, kad popiežius Pranciškus visus ragina Pelenų trečiadienį pasninkauti ir melstis už taiką Ukrainoje.

Skelbdamas pasninko ir maldos dieną, trečiadienį, vasario 23 d., po bendrosios audiencijos katechezės popiežius Pranciškus paragino „pagal Jėzaus mokymą pasipriešinti velniškai smurto beprasmybei Dievo ginklais – malda ir pasninku.“ Popiežius paaiškino, kad jis kreipiasi į visus – tikinčiuosius ir netikinčiuosius. „Dievas yra taikos, ne karo Dievas, visų mūsų, o ne tik kai kurių, Tėvas. Jis nori, kad būtume broliai, ne priešai“, – pasakė popiežius.  (SAK / Vatican News)

 

 

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbiausias Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Sekant dar iš XII a. ateinančia tradicija, pelenai paruošiami deginant praėjusių metų pašventintas verbų šakeles. Pelenų palaiminimas ir barstymas vyksta šv. Mišių metu po homilijos. Mišių dalyviams kunigas užberia ant galvos žiupsnelį pelenų arba ant kaktos pelenais daro kryžiaus ženklą, pasirinktinai sakydamas šiuos Šv. Rašto žodžius: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ (Mk 1,15) arba „Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).

 

 

Po Pelenų dienos Šventųjų Mišių Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijoje puoselėjama tradicija, pernykštę Velykų žvakę supjaustyti į tiek gabalėlių, kiek kunigų kapelių yra prie Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios. Tos žvakelės būna sustatomos prie altoriaus ir dega Šventosiose Mišiose. Po jų procesija, adoruotojų rankose, žvakės gabalėliai nunešami ir pastatomi ant kunigų kapelių prie Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

 

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos informacija

Nuotraukos Vikos Makaveckienės