į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-03-13 Antrasis gavėnios sekmadienis

„Mokytojau, gera mums čia būti!”

 

Šį antrąjį gavėnios sekmadienį parapijos klebonas susirinkusius maldininkus kvietė ir toliau nepaliauti melstis už Ukrainą, Lietuvą ir save pačius…

Per Šventąją Dvasią, per Bažnyčią, mes galime išlikti ištikimi Abraomo sūnūs ir dukterys. Prašykime Dievo Šventosios Dvasios stiprybės, kad išliktume mylintys ir jam tarnaujantys visu tuo, ką darome, - kalbėjo parapijos klebonas.

 

 

Šį antrąjį gavėnios – Kristaus atsimainymo sekmadienį, prie altoriaus katechezės vaikučiai, parapijos klebono rūpesčiu, atnešė iš Šventojo Rašto puslapių, mums kalbančio Viešpaties kvietimą atgailai, atsimainymui ir šventumui.

Mūsų sugrudusios širdys tebus ta kilni, Tau priimtina atnaša, kurią Tu Viešpatie, priimsi ir mums atleidęs apkabinsi.

 

 

Po palaiminimo pal. arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija, pasiruošimo išpažinčiai pašventinti lapai, vaikučių rankose, procesija buvo atnešti ir padėti ant parapijos klebono parūpinto stalelio netoli klausyklos. Klebonas dar kartą visiems priminė tikros atgailos ir pasninko svarbą. Kvietė visus einant išpažinties sustoti ir prie stalelio; pasimelsti ir tik atpažintus savo nuodėmes keliauti prie klausyklos…

Sekmadienio Šventosiose Mišiose klebonas ypatingai dėkojo parapijos Carito pirmininkei Malenijai Pivorienei už surinktą dar vieną labdarą Ukrainai.

 

Nuotraukos paimtos iš Laumetrio įmonės facebook paskyros

 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos informacija

Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės